Byrådet indstillede yderligere grundkapital 

VESTHIMMERLAND: -Kort før sommerferien blev der afholdt et møde vor samtlige boligforeninger var indkaldt omkring deres projektønsker

Sammenlagt drejer det sig om 55 mio. i grundkapital frem til 2025.  Det er et anseligt beløb, men det viser at der er stor interesse for at etablere lejeboliger i Vesthimmerland, lød det fra borgemester Per Bach Laursen på torsdagens Byrådsmøde. Økonomiudvalget har været inde at kigge på anvendelsen af de midler der er til rådighed med en udvidelse: Tulipanvej i Farsø med 3,6 mio., elværket i Aars med 920.000 og en pulje til seniorboliger i Vesthimmerland på 1,6 mio. Det er det vi nu skal indstille til.

Projektet på Tulipanvej fremhævet
Fra Asger Andersen (A) lød det: Den socialdemokratiske gruppe bakker op omkring udvidelsen af det antal projekter som får grundkapital. Der er ingen tvivl om at almen- nyttige boliger betyder rigtig meget for den fremtidige bosætning. Der er specielt et projekt som vi synes er rigtig interessant, fordi det også er billige almennyttige boliger der matcher borgernes behov. Vi har tidligere talt om, at det at bo på små parceller i rækkehuse er populært.  Og det er faktisk sådan et projekter vi ser i Farsø. Derudover er det også interessant, at det ikke er et af de projekter der rammer loftet – i forhold til, at de slet ikke kommer i udbud, fordi man er bange for at licitationen ikke holder. For det kan det faktisk.  Og så er det også afgørende for projektet i Farsø er der er en historisk lav grundpris.  Mange siger tæt-lav er dyrt, men det er det ikke i Vesthimmerland. Det bliver spændende at følge projektet i Farsø for det ser det ud til at det er et af de får projekter der kan komme i gang i forhold til at andre er ramt af at byggeprisindekset er så højt.

Boliger i nærområdet er vigtig
Kurt Friis Jørgensen(V) fulgte op: Boligerne på Tulipanvej i Farsø er kommet til fordi de kan holde sig indenfor rammen, og de er parate til at gå i gang. De kan bygge til de priser der er nu.  Dertil har man også en forholdsvis billig grund. Der er ingen tvivl om at huse ved jorden er mere populære her i Vesthimmerland end i de større byer. Vi er lidt vant til at være ved jorden, så der vil vi nok helst blive. Der er afsat 5 mio kr. om året. Projektet her forudsætter jo en budgetvedtagelse – at vi tager de 5 mio. kr. fra 2026 med også, for vi har jo allerede disponeret 5 mio. om året til og med 2025. De er bare ikke brugt endnu, men de er stillet til rådighed. De byggepriser der er lige nu har sat en stopper for nogle af projekterne. Jeg vil også gerne rose at boligforeningerne har formået at lave boliger ude i de mindre byer. Det viser sig faktisk at de er lejet ud. Det synes jeg vi skal tænke ind i det her. Der skal også være mulighed for at bo i lejebolig i de mindre byer. De fleste vil gerne blive boende i nærområdet. Det er der man har vennerne og sin omgangskreds, lød det fra Kurt Friis.           

Hurtig lejet ud
Kirsten Moesgaard (VesthimmerlandsListen ) tilsluttede sig også: Projektet i Farsø er et af de projekter der kan komme hurtigt i gang, og hurtigt vil blive lejet ud.  Der er virkelig efterspørgsel efter tæt-lav bebyggelse i Farsø. Jeg er også glad for at man har øje på det med grundprisen.  Ud over at vi får nogle attraktive boliger, så får vi samtidig også saneret et helt område som trænger til et løft. Så, jeg synes at det fint at projektet er kommet med.      

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: