Borgermøde om alternative varmeløsninger

VESTHIMMERLAND: Som bekendt har Regeringen besluttet, at gas- og oliefyr skal udfases, og så mange husstande som muligt skal kobles på fjernvarme.

Gennem længere tid er der arbejdet på at husstandene i Fandrup og Ullits (Ca.190 forbrugere) kan kobles på Farsø Varmeværk. Det ser ud til at kunne lykkes, men for de mange andre landsbyer og ejendomme i det åbne land i Vesthimmerland, skal der tænkes i andre baner omkring alternative opvarmningskilder. Det drejer sig om ca. 1.900 husstande i Vesthimmerland viser en varmeplan udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune.

Selvom det i og for sig ikke er en kommunal opgave, så har Vesthimmerlands Kommune alligevel taget initiativ til at afholde et borgerinformationsmøde om alternative varmeløsninger, da det vedrører en stor del af kommunens borgere i landsbyer og i det åbne land.   

Borgermødet finder sted i Dronning Ingrid Hallerne torsdag aften i denne uge.

Vesthimmerlands Kommune har inviteret en række aktører der kan rådgive om generelle energibesparelser, men også om varmeløsninger til de husstande, som ikke har udsigt til at komme på fjernvarme. Det kan være fælles lokale varmeløsninger eller individuelle løsninger såsom en varmepumpe.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: