Autonomous viser vejen til fremtiden

FARSØ: For 2 år siden i forbindelse med en borgerfest på Vitskøl Kloster arrangeret af Vesthimmerlands Kommune, var det første gang at de vesthimmerlandske borgere stiftede bekendtskab med robotforskeren Henrik Schärfe, selvom han rent faktisk bor privat i Aars.

Han holdt et foredrag i Vitskøls historiske kirkesal om hvad vi har i vente i fremtiden – rent faktisk allerede i morgen!. Han præsenterede bl.a. en kopi af sig selv – en såkaldt gemini robot, som af de fremmødte jordnære vesthimmerlændinge umiddelbart blev opfattet som ren science fiction.

Men efter at ”fremtiden” havde bundfældet sig, så rettede Henrik Schärfe henvendelse til Vesthimmerlands kommune omkring et fremtidigt samarbejde og en række konkrete projekter. Et møde blev aftalt med kommunaldirektør Henrik Kruse og borgmester Knud Kristensen omkring et muligt samarbejdsprojekt, nemlig selvkørende biler i forbindelse med kommunale opgaver.

Vesthimmerland en perfekt case
Grunden til at AAU forskeren henvendte sig Vesthimmerlands Kommune er at Henrik Schärfe i mange henseender finder Vesthimmerland en perfekt case for mange udviklingsprojekter. Her kan lokale virksomheder og institutioner blive en del af udviklingen af banebrydende teknikker – eller automatiseringer, som han kalder det.

Fra digitalisering til automatisering
– Vi befinder os i en tid hvor vi er ved overgå fra digitalisering til automatisering. Sådan er det også i Vesthimmerland, og her finder jeg det særdeles interessant at give innovative vesthimmerlandske virksomheder og institutioner muligheden for at udnytte deres potentiale. Det kan de gøre ved at arbejde sammen omkring udviklingen af nye teknologiske produkter eller automatiseringer, som kan få virksomhederne til at udvikle sig og vækste – eller sågar munde ud i etableringen af nye foregangsvirksomheder i Vesthimmerland. Kort og godt har jeg udset Vesthimmerland til at være på forkant med udviklingen – gerne med lidt hjælp fra Autonomous, siger Henrik Schärfe.        

Er rykket til Farsø
Henrik Schärfe er stifter af den erhvervsdrivende fond Autonomous, der efter et halvt år med kontor på rådhuset i Aars pr. 1. januar 2017 flyttede til i lejede lokaler på Torvet 1 i Farsø. Her har Henrik Schärfe og hans lille administration nu sin base, og det er her han kan benytte sig af husets mødefaciliteter til at mødes med samarbejdspartnere og andre der er interesserede Autonomus udviklingsprojekter. 

Ud over de ideelle faciliteter på Torvet 1, så er Farsø også valgt fordi to igangværende projekter har samarbejdspartnere i Farsø.

Fire konkrete projekter er i gang
Ud over de selvkørende biler i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, arbejdes der lige nu konkret sammen med Farsø virksomheden Thorsen Teknik og Treco i Aalestrup omkring udviklingen af en servicerobot. 3D print er andet udviklingsprojekt, som kan være fordelagtig ved produktion af få komplekse enheder og ved prototypeudvikling.

I samarbejde med sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, som også er beliggende i Farsø og forskere på Aalborg Universitet, er der ligeledes en udvikling i gang omkring såkaldte exo-skeletter, et hjælpemiddel som kan støtte særlige kropsfunktioner. Et eksempel herpå kan være kørestolsbrugere, der overbelaster deres skuldre. Det kan omvendt også være muskler med nedsat funktion, der kan få hjælp af den nye teknologi.  

Altså fungerer Autonomous som en ekstern udviklingsafdeling og katalysator for lokale vesthimmerlandske virksomheder, og hertil kommer i de fleste tilfælde udviklingsmidler fra styrelser og innovationsfonde  

Venter på godkendelse til Olli 
Meget aktuelt lige nu er de selvkørende biler eller snarere busser under navnet Olli, hvor der senest 1. juli venter en afgørelse på et lovforslag for kontrollede forsøg med selvkørende biler, som blev fremsat af Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen(LA) så sent som i sidste uge.

– Overordnet set er de selvkørende biler en ny måde at tænke mobilitet på, og er dør til dør transport, fortæller Henrik Schärfe og fortsætter:  

F.eks. bruges en stor del af arbejdstiden for en sundhedsmedarbejder eller en hjemmehjælper på at føre bil og finde en parkeringsplads. Med den selvkørende bil udnyttes tiden optimalt for medarbejderen, der kan bruge transporttiden til noget rent fagligt, men også for den selvkørende bil selv, der kan udføre andre transportopgaver eller opladning i mellemtiden.      

Her er et kæmpestort potentiale fortæller Henrik Schärfe. I dag får 900 adresser i Vesthimmerlands Kommune besøg af sundhedspersonale eller hjemmehjælp, hvilket svarer til 20% af husstandene i Vesthimmerland. Beregninger viser at køretiden alene for 500 adresser svarer til en fuldtidsstilling. Desuden kan man forvente at man kan reducere flåden af biler med 50%.

Men der er også flere perspektiver i en ”Olli”. Olli kan bruges som delebil, som afløser for rutebiler i den kollektive trafik, hvor den væsentlige forskel i forhold til i dag er, at den Ikke er afhængig af faste ruter og stoppesteder. Altså med andre ord kan man tilbyde en helt ny service, som især kan komme personer uden kørekort til gode, såsom ældre, blinde og svagtseende eller sågar unge der skal hjem fra en fest

Olli skal i princippet køre efter 3D kort, men starter i testperioden i Vesthimmerland med at køre i zoner. Olli er en 12 personers bus der kører på strøm og selv sørger for at lade op.

 

 

 Autonomous venter på lovgivningen omkring kontrollerede forsøg med selvkørende biler som Vesthimmerlands Kommune har budt ind på. De selvkørende biler kan være den 12 personers bus ”Olli”, som Henrik Schärfe her sidder på trinbrættet af.    


FAKTA: Om Henrik Schärfe og Fonden Autonomus

Stammer fra Ribe i Vestjylland.
Bor i dag i Aars, hvor hans kone stammer fra

Var som ung fascineret af kommunikation og teknologi og startede derfor på studiet humanistisk informatik på Aalborg Universitet(AAU). Er derfor uddannet cand.mag. og har en Ph.d. i informationsvidenskab med speciale i kunstig intelligensforskning.

Netop på baggrund af den kunstige intelligensforskning er Henrik Schärfe langt mere kendt ude i verden end i Danmark.

Ordet Autonomus betyder selvkørende eller uafhængig      

Grundprincippet for fondens projekter er lokal forankring og samarbejde med Væksthimmerland og Vesthimmerlands Kommune omkring konkrete udviklingsprojekter.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: