2,5 mio. kr. ekstra til strækning mellem havnene

HVALPSUND: I sidste uge kunne man her avisen læse, at der i starten af det nye år(slutningen af januar) vil blive etableret hård kystsikring

med granit på en del af strækningen langs Fjordvej for at standse erosion på den meget udsatte strækning. Pengene kommer fra Vesthimmerlands Kommunes havnepulje, som udgør de vedligeholdelsesopgaver der er i kommunens havne for 2020-2025.

Stor bevågenhed i visionsplan
Men strækningen mellem de to havne i Hvalpsund har også stor bevågenhed i den nye visionsplan og områdefornyelse for Hvalpsund, som allerede er godt i gang. 


På visionsdagen i starten af september var der stor iderighed og ønsker fra borgerne med hensyn til at gøre strækningen mellem Hvalpsunds to havne attraktiv til at færdes på – både ved ophold på land men ikke mindst også ude på vandet – altså som en fjordpark.    

Brug vandet noget mere
I forbindelse med borgerinddragelsen er der kommet mange ideer og ønsker m.h.t. at etablere en fjordpark mellem de 2 havne i Hvalpsund, således at man kan bruge Hvalpsunds største aktiv, nemlig Limfjorden og kyststrækningen ud for byen endnu bedre.

Flere forslag lyder bl.a. på, at bygge flere broer og øer ud i vandet til brug for flere vandaktiviteter.

Kommune belønner
Dette engagement fra borgerne belønnes nu fra Vesthimmerlands Kommune med 2,5 mio. kr. øremærket denne strækning – oveni de 3,3 mio. kr. der i forvejen er givet til hele områdefornyelsen i Hvalpsund.      

Projektleder Carsten Agesen fra Teknikforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, glæder sig over de ekstra penge til området mellem havnene, som ellers ville have været meget afhængig af fondsmidler til gennemførelse. I Områdefornyelsen er der nemlig kun afsat kr. 300.000, vel at mærke til projektering og til opstart af tilgængelighed mellem havnene.       


Sådan ser strækningen ud i dag, meget udsat for Limfjordens vind og vejr.  

Projektgruppe er allerede i gang
En projektgruppe – bestående af borgere og Vesthimmerlands Kommune er allerede i gang med at kigge nærmere på strækningen, hvor man i første omgang har kigget på et befæstet stiforløb/promenade mellem de to havne, hvor det er vigtigt, at der forsat er adgang til stranden foran stenkastningen.

Med de ekstra penge kan projektet allerede nu få den ekstra dimension med aktivitet ude på vandet – altså en fjordpark. Med disse visioner in mente er forhåbningen også, at der kan søges fondsmidler til dette spændende projekt.

Områdefornyelsen i Hvalpsund skal være gennemført inden udgangen af 2025, men de 2,5 mio. kan benyttes endnu længere, nemlig fem år frem, fra når der bliver taget hul på puljen.     

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: