Y´mens har foræret 7 fjernsyn til palliationsafdeling

FARSØ: Da den nye Palliationsafdeling på Farsø sygehus i starten af sidste uge blev taget i brug af patienterne, var en særlig gave til afdelingen allerede blev hængt på plads, nemlig 7 fladskærms fjernsyn fordelt på stillestuer, opholdsrum og et særligt børnehjørne.

Få dage efter, nemlig i torsdags, var giveren, Aars Y’mens Club inviteret til afdelingen af sygehusledelsen for at modtage sin tak for gaven. Sygehusdirektør Christen Lyhne sagde, at man var glad for at have fået den palliative afdeling til Farsø og nu også en kærkommen gave fra lokalområdet, som sygehuset ikke selv har haft mulighed for at tilgodese. Afdelingen skal så lidt som muligt fremtræde som en hospitalsafdeling og det bidrager fjernsynene godt til, lød det fra sygehusdirektøren.

På vegne af  Aars Y’Mens Club lød det fra John Nielsen: ”Helbrede, lindre, trøste” stod der med guldbogstaver over porten til det gamle sygehus i Århus. Rækkefølgen var ikke tilfældig, og i praksis var prioriteringen det heller ikke. Men tiderne skifter, og der lægges nu også stor vægt på ”lindre og trøste”.

Den moderne hospicebevægelse opstod i London i 1967 og ganske hurtigt spredte tanken sig til nabolandene. I Danmark kom det første hospice med oprettelsen af Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i 1992 og i dag knap 20 år senere, findes i Danmark i alt 19 fungerende hospices og flere er på vej.

Samtidig med oprettelsen af hospice, blev der på nogle af de store hospitaler oprettet tværfaglige palliative teams, men det var først i 1997, at den første egentlige afdeling blev oprettet på Bispebjerg Hospital. Og hvis jeg er korrekt informeret er sygehuset i Farsø blot det andet sygehus i Danmark, som nu også har en selvstændig palliativ afdeling.

Men hvorom alting er, så er der ingen tvivl om, at der er stor behov for særlig opmærksomhed: empati og nærvær overfor syge og døende mennesker. Vi må have en etik, der fokuserer på at give den døende den ultimative menneskelige opmærksomhed og faglige hjælp, også når der ikke mere er tale om behandling med helbredelse for øje.

Vi ved alle, at også sygehusene er under konstant økonomisk pres, og der ikke altid er midler til alle de gode tiltag. Derfor er Aars Y´s Men Club ekstra stolte af, at vi har været i stand til at reagere positivt på den henvendelse, vi fik fra Farsø sygehus om hjælp til at indfri et ønske om, at kunne tilbyde patienter og pårørende mulighed for at se fjernsyn på de nye stillestuer.

Da jeg fremlagde sygehusets ansøgning først for klubbens økonomi-udvalg og senere for klubbens medlemmer, var der udelukkende positive tilkendegivelser, og jeg kan derfor med glæde på Aars Y´s Men´s Clubs vegne i dag officielt overrække vores gave i form af 7 opsatte fladskærme. Samtidig vil jeg ønske sygehuset held og lykke og Guds velsignelse i forbindelse med den store og værdifulde opgave, I nu skal i gang med.

I året 2009/2010 har Aars Y’Mens Club i alt doneret 219.341 kr. til velgørende formål, og med donationen til Farsø sygehus altså godt i gang med at betænke endnu flere, der i betragtelig grad også kommer lokalområdet til gavn. De 7 fjernsyn er for øvrigt også købt lokalt, nemlig hos Center Radio Tv i Farsø Rådhuscenter. 

Aars Y’Mens Club skaber indtægter ved sit loppesalg og salg af sin lodseddel, som de lokale spejdere om kort tid kommer rundt til husstandene for at sælge.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: