Notice: Undefined variable: email_url in /var/www/farsoeavis.dk/public_html/wp-content/plugins/guest-author-name-premium/modules/guest-author-name-authorbox.php on line 253

Virksomheder/boliger i Vesthimmerlands Kommune

Kirsten Sørensen, Gatten

Af: Kirsten Sørensen, Golfsvinget, Gatten

Ifølge Kirsten Moesgaards indlæg i Farsø avis af 3. november 2021, planlægges et kontorbyggeri til hele 20 mio + moms på Oudrup Mark i f.m. RENOVEST. Hvis jeg har forstået rigtigt, som er igangsat eller støttet af bl.a. formanden for Teknik & Miljøudvalget.

Da der fra flere byrådsmedlemmers side under valgkampen udtrykkes ønske om at tiltrække virksomheder og flere borgere til Kommunen, har jeg i den forbindelse et par spørgsmål:

1) Hvorfor støtter man ikke en allerede lokal virksomhed, der fremstiller pre-fabrikerede og miljøvenlige træhuse? Disse boliger sælges åbenbart i andre kommuner, men ikke i Vesthimmerlands Kommune? ( Som enkelt person kan man desværre ikke bestille et af deres huse, da der skal bestilles flere ad gangen)

2) Og hvorfor forsøger Vesthimmerlands Kommune sig ikke med andre end de samme eksisterende boligformer – også til alm. alternativt boligbyggeri – som samtidig kan være mindre bekostelig?

Apropos Renovest
I sommerhusområder er der, i modsætning til byområder, ikke nogen beholder til såkaldt ”farligt affald”, såsom elpærer, bortset til batterier. Eftersom der ved affaldscontainerne ikke er angivet hvor disse skal afleveres, formoder jeg, at der er risiko for, at bl.a. el-pærer med farligt indhold, såsom kviksølv, lander mellem det almindelige affald.

Da der i disse områder samtidig kommer mange turister, opfordres der til at teksten på containerne også er på engelsk?

Er det muligt at få oplyst hvilke artikler, der bliver nedgravet på lossepladsen RENOVEST,  Eks. bliver blyholdige genstande såsom badeværelses artikler nedgravet eller bliver materialet genanvendt?

– og fra hvor mange kommuner modtager RENOVEST, Oudrup affald?

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: