Vindmøllerne i Svoldrup Kær er klar til at blive rejst

SVOLDRUP: Flere har sikkert lagt mærke til det i den seneste uges tid. En overdimensioneret kran i højden og lige så overdimensionerede vinger, foreløbigt lagt på jorden, har fundet vej til Svoldrup kær.

Det er meget overdimensioneret i Svoldrup Kær i denne tid. Disse ca. 45 meter lange vindmølle vinger kan man ikke undgå at se når man kører på Overvejen og Svoldrupvej i denne tid. Om få måneder vil vingerne være påsat de hidtil største vindmøller, som er set i lokalområdet. Fra terræn til vingetop vil møllerne have et mål på 126 meter.

Efter flere års arbejde, og i et godt samarbejde med kommune og lodsejere i området nord for Svoldrupvej og Overvejen er det nu lykkedes for udviklingsselskabet Wind1 A/S, der er hjemmehørende i Nykøbing Mors, at nå denne skillelinie hvor møllerne kan opsættes.

– Der har været arbejdet med planlægningen i flere år, da en del af mølleområdet ligger i beskyttet natur, fortæller projektleder og ingeniør hos Wind1 A/S, Torsten Klein Mikkelsen.

Det er lykkes for planlæggerne og arkitekter i samarbejde med Vesthimmerlands kommune, at opnå et resultat, der gør, at det er blevet udlagt tilsvarende arealer som naturområder, som mølleanlægget fylder. De 6 møller der rejses, er alle af typen Siemens 2,3 MW, med et vingefang på ca. 93 m og en totalhøjde fra terræn til vingetop på ca. 126 m. Møllerne er produceret i Danmark, nærmere betegnet i Brande. De 6 møller kan producerer strøm som svarer til forbruget i 8000 husholdninger, hvilket er ca. 36.000.000 kwh. på årsbasis.

I forbindelse med opstillingen er der nedtaget 20 ældre møller i naboområderne, så regeringens overordnede plan om færre men større møller er tilgodeset. Torsten Klein Mikkelsen fortæller videre, at byggepladsområdet har givet store udfordringer for alle de tilknyttede entreprenører, da en del af området ligger i tidligere tørvemoser. Desuden har Vesthimmerlands Museum fulgt udgravningerne, men der er ikke fundet noget interessant.

Den første af de i alt 6 møller vil være under påbegyndt opstilling allerede i denne uge, men forud for denne proces er der blevet anlagt særlige stabile og brede adgangsveje til materiel, støbt 500 m3 store betonfundamenter til møllerne og blevet fremført elkabler af HEF.    

Der er i sagens natur ikke offentlig adgang til byggepladserne. Man må foreløbigt observere fra afstand. Men allerede den 24. september vil der blive afholdt rejsegilde, hvor alle interesserede kan få mulighed for at komme tættere på.    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: