test

Vindmøllerne er klar til at dreje

SVOLDRUP: De første 3 vindmøller har rejst sig i Svoldrup Kær og det var derfor også på sin plads at invitere lodsejere, naboer og samarbejdspartnere fra kommunen til besigtigelse og rejsegilde på projektet, som fandt sted i fredags.

Der er langt op, nærmere bestemt 126 meter til øverste vingespids.

Naboerne til vindmølleprojektet fik lov at kigge indenfor i tårnet, men en tur med elevator til vindmøllens top blev det af sikkerhedsmæssige årsager ikke givet grønt lys for.

Projektkoordinator fra Wind1 fortæller de fremmødte naboer til møllerne om projektets status.

– Egentlig siger tidsplanen, at samtlige 6 møller skulle være rejst i denne uge, men det meget blæsende og omskiftelige vejr har gjort at færdiggørelsen af projektet er blevet forsinket med en uge, lød det fra projektleder Torsten Klein Mikkelsen, da han stillede sig op for at fortælle om projektet foran de ca. 50 fremmødte.

Ud over vejret har også underlaget drillet projektet en del. Det viser sig, at den tørvemosebund, som er undergrunden for mølle 4,5 og 6 har stillet ekstra store krav til vejforholdene, når de 350 tunge møller har skullet fragtes på plads sammen med 500 m3 beton til fundament.

Mølle 1, 2 og 3 vil komme til at dreje og producere i slutningen af denne uge. Den producerede strøm går til transformatorstationen i Svoldrup, der netop er blevet udbygget til føre de mange kwh strøm ud på højspændingsnettet. De 6 møller forventes at kunne producere strøm som svarer til forbruget i 8.000 husholdninger, hvilket svarer til 36.000.000 kwh på årsbasis.

Wind1 fra Nykøbing Mors har stået for opførelsen af møllerne til 30. mio. kroner stykket. De fem møller er allerede solgt til Energi Danmark, mens den 6. mølle er en andelsmølle med private andelshavere.

Vindmølleprojektet i Svoldrup har været projekteret flere gange, men blev først blevet realiseret denne gang med Wind1 som projektør. Svoldrup Kær har længe været udset som et særdeles egnet område for vindmøller. Ud over at være et fladt område, hvor vinden virkelig kan få fat, så er afstanden til naboejendomme, som der også skal tages hensyn til, rigelig opfyldt. For de 126 meter høje vindmøller inkl. vingespids, drejer det sig om en afstand på minimum 500 meter til nærmeste bebyggelse. Vindmøllernes vingefang er på 93 meter.                        

Der er indgået en 30 årig lejekontrakt med lodsejerne omkring møllerne, der pr. mølle udgør 1-2 millioner kroner i leje for standplads og tilkørselsveje.

For Vesthimmerlands kommune betyder opførelsen af møllerne også en økonomisk gevinst fra Den Grønne fond.        

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: