Vindmøller bidrager til ny aktivitetsplads i Farsø

FARSØ: Som bekendt er der udenfor Farsø by opsat 6 vindmøller som ejes af EnergiNet.dk

Hwe ses nogle af forslagene.

Når en vindmølle i kommunen bliver koblet til el-nettet, bliver der afsat et beløb i en fond, som en Grøn Ordning, som EnergiNet.dk administrerer. 

På vegne af Farsø by har Farsø Skole har søgt om støtte til etablering af en ny fitness/aktivitetsplads på det grønne areal ”trekanten” mellem Stationsvej og Skolegade. 

Skolen har fået tilsagn fra Grøn Ordning om kr. 705.483.

Farsø Skole har fået udarbejdet op til flere projektforslag til hvor arealet bedst udnyttes til størst gavn for hele byen, for det er ikke kun skolens elever der kan bruge pladsen.

Aktivitetspladsen tænkes udstyret med fitness redskaber og andre redskaber til aktivering af børn og voksne.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: