Vesthimmerlands Kommune er blevet frikommune

Vesthimmerlands Kommune søgte den 9. marts 2011 Inderigs- og Sundhedsministeriet om status som frikommune. I går blev det så endelig bekendtgjordt, at Vesthimmerlands Kommune er blandt de ni kommuner, som blev udtaget.

Oprindeligt var det meningen, at kun fem kommuner skulle udvælges, men antallet af rigtig gode ansøgninger var så højt, at Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder valgte at udvide antallet til ni. Forsøgsordningen vil blive skudt igang 1. januar 2012 og vil løbe i fire år frem.

At opnå status som frikommune betyder, at Vesthimmerlands Kommune får mulighed for at tænke ud af "kassen". De bliver sat fri af statslig regulering og får derigennem mulighed for at handle anerledes end de nuværende regler giver mulighed for. Vesthimmerlands Kommune vil benytte sin frikommunestatus til at tænke "kommune, velfærd, borgerinddragelse og organisationsmodeller" på en friere måde og derigennem fortsat sikre kommunen udvikling og borgerne kvalitet i servicen. 

Vesthimmerlands Kommune skal nu formulere ideerne til konkrete ansøgniner, som derefter skal godkendes. 

Frikommunerne kan inspirere hinanden. Får en kommune godkendt et forsøg, får de øvrige kommuner automatisk også lov til at kaste sig over samme forsøg.

Kommunen skal inden d. 27. maj 2011 uddybe deres ansøgning, hvorefter Regeringen vil tage stilling til, hvilke af forsøgsønskerne der kan iværksættes.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: