Vesthimmerlands Forsyning – det er der ressourcer i

Af: Klavs Bojsen, (K), Byrådsmedlem og fmd. for Renovest.

Hos de konservative har vi aldrig været i tvivl om, at vi ville bevare det lokale affaldsselskab Renovest. Vi finder det helt afgørende at have et sådant selskab tæt på borgerne, tæt på erhvervslivet og tæt på kommune og politikere.

Det ”gamle” Renovest blev nedlagt ultimo 2015, som en direkte konsekvens af, at de tre øvrige medejere Rebild, Aalborg og Jammerbugt agtede at trække sig fra samarbejdet.

Det resulterede i et aktieselskab 100% ejet af Vesthimmerlands Kommune, og  i januar 2016 blev Renovest A/S etableret.

Renovest løser alle driftsopgaver på affaldsområdet. Herunder kommunens fire genbrugspladser, miljøafdeling på Renovest, modtageanlæg for genanvendeligt affald, genbrugsbutik, produktion, drift af deponi, indsamling  af skrald ved husstandene, borgerservice, pasning af brovægte mv. og undervisning i skraldeskolen. Derudover løses opgaver for Aars Fjernvarme og selskabet Oudrup Deponi I/S.

Der har blandt mine byrådskollegaer været fin opbakning til, at videreføre Renovest med flest mulige driftsopgaver. For mig som konservativ politiker har det været en vigtig sag, at medvirke til at vi stadig har mulighed for at tilbyde hele palletten til såvel borgere som erhvervsdrivende. Ved opførelsen af det nye deponi sikrede vi også, at lokale vognmænd ikke skulle køre ud af kommunen med det deponeringsegnede affald. Det synes vi er en fin og relevant service for vognmændene og de lokale affaldsproducenter.

I 2016 blev hele indsamlingsordningen i Vesthimmerlands Kommune implementeret, således alle borgere nu fik tre containere og hundredevis af kæmpe underjordiske brønde blev gravet ned, der hvor det gav mening.

I fremtiden skal der endnu mere fokus på affaldsområdet og de ressourcer, der er i vores affald, globalt og lokalt. I bestyrelsen er vi sammen med Renovest i fuld gang med at ruste os til fremtiden, og den planlagte fusion med Vesthimmerlands Vand A/S. Jeg mener, det vil styrke organisationen og fleksibiliteten i begge selskaber, så det nye selskab Vesthimmerlands Forsyning A/S vil få den største fællesnævner fra begge selskaber.

 

Som konservativ politiker og medlem af bestyrelsen i Renovest glæder jeg mig til den udvikling der er lige rundt om hjørnet, samt at se de to selskaber udnytte de fælles synergier.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: