Vesthimmerland har fået 9 naturdagplejere

VESTHIMMERLAND: Forleden blev der skrevet historie i Dagplejen i Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerland har fået 9 kommunale Naturdagplejere, der skal sørge for at børnene får naturoplevelser.

Ni kommunale dagplejere er nu certificerede naturdagplejere.

Den 9. marts fik ni af Vesthimmerland Kommunes kommunale dagplejere overrakt Friluftsrådets ”Det grønne Flag” sammen med et certifikat, som bevis på, at de nu ikke længere er almindelige dagplejere – men certificerede natur-dagplejere.

De 9 Naturdagplejere var inviteret til en ”happening” på administrationsbygningen i Aalestrup, hvor Børne og skoleudvalgsformand Henrik Dalsgård, forvaltningschef Else Marie Lauring, Karin Winther fra Naturekspeditionen og forældrebestyrelsesformand Jens Christian Jensen, deltog i overrækkelsen af certifikaterne.

De 9 kommunale naturdagplejere fik certifikatet, ”De Grønne Spires” flag, gaver og blomster overrakt og mange gode ord med på vejen ud i naturen.

På landsplan er der nu 47 Naturdagplejere og heraf altså 9 kommunale naturdagplejere i Vesthimmerlands Kommune. Det er noget, Dagplejen er meget stolte af, da Naturdagplejerne har gået til opgaven med stort engagement. De har alle vist, at de har taget stort ansvar for denne opgave og har lyst til at gøre en forskel.

Det er en vigtig opgave, som naturdagplejerne skal være med til at løse. Danmarks Naturfredningsforening har analyseret de seneste 3 generationers brug af naturen, og desværre har det vist sig, at børn i dag kun er halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn.

Naturoplevelser giver selvstændige, nysgerrige, kreative og initiativrige børn. Og leg i naturen som helt lille er med til at stimulere balance og motorik, som understøtter evnen til læring

For at modtage ”Det Grønne Flag” skal naturen ind i dagligdagen i dagplejen.

Før det første skal børnene udenfor hver dag. På udflugt i naturen hver uge. Stifte bekendtskab med årstiderne og undres over vejr og vind. Være med til at plante, så, høste og få indsigt i madens vej fra jord til bord. Lære at færdes i naturen og have respekt for natur og miljø og endelig udforske deres sanser og kreativitet i naturen.

Med certificeringen følger også et krav om, at dagplejerne skal udfylde en årsplan med naturaktiviteter og synliggøre den for forældrene. De skal også inspirere deres kollegaer i legestuegruppen og gerne sætte en aktivitet i gang.

I løbet af foråret har Dagplejen planer om at få yderligere 10 til 20 Naturdagplejere sat i gang.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: