Vesthimmerland FC – et nyt holdsamarbejde mellem Farsø Ullits I.K. og Aars I.K.

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerland FC er et nyt formelt holdsamarbejde mellem Aars IK og Farsø Ullits I.K. for ungdomsspillere i årgangene U17 Drenge, U19 Drenge og U18 Piger.

U17 drenge

U18 piger

– Formålet med samarbejdet er at fastholde og tiltrække så mange unge mennesker som muligt til fodbolden og derigennem udvikle de unge menneskers kompetencer både på det sportslige og sociale plan – og vel og mærke på et kvalitativt højt niveau, fortæller formad for FUIK, Kim Nyby.

Begge klubber har igennem de senest år oplevet, at der har været svært at fastholde spillerne i de ældste ungdomsårgange, hvilket har betydet, at der enten ikke har været basis for at tilbyde hold i alle årgange eller at holdene har bestået af forholdsvis få spillere, hvilket igen påvirker kvaliteten i tilbuddet til de unge mennesker.

For at bryde denne onde cirkel, indledte bestyrelserne i Aars IK og FUIK allerede i sommeren 2009 en række uformelle drøftelser om mulighederne for at lave et samarbejde for disse årgange, og projektet blev allerede skudt i gang i efteråret 2009 med etableringen af et holdsamarbejde for U17 Drenge.

Dette viste sig hurtigt at blive en overvældende succes.

Stort set alle spillere fra de 2 klubber og en del nye ansigter bakkede op om tilbuddet, og de nye udfordringer med nye holdkammerater, træning på skift mellem Aars og Farsø, hjemmekampe på skift m.m. blev modtaget med stor åbenhed fra både forældre, spillere og trænere og grobunden for at udvide samarbejdet var skabt.

Det var derfor relativ let for de to bestyrelser at blive enige om, at samarbejdet med virkning fra 1.august 2010 skulle udvides til også at omfatte U19 Drenge og U18 Piger.

Udvidelsen har afstedkommet et mere formelt samarbejde og indtil videre er følgende på plads:

– der er udarbejdet en detaljeret samarbejdsaftale
– der er nedsat et samarbejdsudvalg bestående af 2 personer fra hver af bestyrelserne i Aars IK og FUIK + en forretningsfører/kasserer
– der er aftalt fælles økonomi vedr. de 3 årgange
– der er lavet separate sponsoraftaler for holdene
– Vesthimmerland FC har fået sit eget design på spillertøjet

Der er p.t. ingen planer om at udvide samarbejdet til øvrige hold.

 

På det sportslige plan har Vesthimmerland FC oplevet en næsten uventet stor succes her i efteråret.   

 

– Vi har fortsat oplevet en rigtig stor opbakning til de respektive hold og med rigtige flotte resultater til følge, lyder det videre fra Kim Nyby.

 

Dette har resulteret i at U17 Drenge er rykket op i Mesterrække 2 og U18 Piger til Mesterrække 1.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: