Vesterbølle bliver igen levende

VESTERBØLLE: Dette sker i den kommende weekend, hvor den lille by, der udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdig landsby, for sjette gang inviterer til arrangementet ”Levende landsby”.

Arrangementet skruer tiden tilbage til de forgangne tider – faktisk flere generationer tilbage – og vel at mærke i den perfekte kulisse, hvor de besøgende befinder sig side om side med høstfolket, rebslageren, saddelmageren, trædrejeren, pilefletteren og konen bag spinderokken, kniplingsdamerne, børnene i skolestuen og sågar også et bryllup, hvor man vil kunne iagttage et ny viet par blive kørt i karet fra kirken til deres hjem.

På programmet vil der traditionen tro, begge dage være gammeldaws høst i rollespilsform, hvor herremanden og hans folk svinger pisken over fæstebønderne. Den fordrukne bonde kommer også på træhesten og der skal fødes et barn midt under høsten. Der vil i øvrigt være speaker under hele høstarbejdet. Det gamle tærskeværk vil også blive sat i gang.

Midt på dagen og sidst på dagen kan man opleve eleverne blive undervist af den stramtantede lærer med knold i nakken. Det skorter ikke på afstraffelse, hvis ikke man kan sine ting.

Søndag vil der være gudstjeneste i gammeldags form. Resten af søndagen vil kirken være åben for et besøg, som man skal unde sig selv. Kirkens indretning er speciel, idet det har været sognekirke for herregården Lerkenfeldt, og på grund af det er der en speciel plads til herremanden og hans familie.

Ud over de mange indslag er de to foreninger bag arrangementet Foreningen til levendegørelse af landsbykulturen i Vesthimmerland og Vesterbølle Sogns Beboerforening i besiddelse af en masse gamle ting som vil blive sat frem til skue.

Over hele byen vil der være arbejdende værksteder der sælger ud af deres håndværk og desuden en kunstidstilling i sognegården og i kirken.   

Desuden vil der være hestevognskørsel gennem byen. Hestekøreturene til det fredede område Holmen med guide kan være en af de ting, folk kan opleve og høre om. Sidste år oplevede arrangementet den helt store tilstrømning til dette, idet der i løbet af de to dage var hele 28 afgange til Holmen.

FAKTA:
Historik omkring Vesterbølle

Vesterbølle menes anlagt i 1100 tallet, det samme tidsrum, som den ældste del af kirken kan tidsfæstes til. Navnets oprindelse er delvis uvis, endelsen –bølle antages dog at stamme fra bolig eller bosted, første del giver sig selv.

Landsbyen er beliggende i en typisk Vesthimmerlandsk natur, præget af et bakket landskab afbrudt af udstrakte engområder. Placeringen på overgangen mellem den høje agerjord og engene er ganske naturlig set i lyset af datidens landbrugsdrift, desuden har der været mulighed for passage af vandløbene Lilleå samt længere mod nord Lerkenfeld Å.

Uanset om man kommer til byen fra nord eller syd domineres billedet af den højt beliggende kirke kendt som ”Vesthimmerlands Domkirke”. I selve byen er det snoede vejforløb ganske spændende og særpræget.

Efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 fulgte de store landboreformer med udskiftning til selvejergårde efter tiden som fæstegårde under Lerkenfeld Hovedgård. I modsætning til mange andre steder blev gårdene i Vesterbølle ikke flyttet ud på marken, men beholdt den kendte placering i landsbyen. Den ”manglende” udvikling samt det ganske specielle bybillede foranledigede, at Viborg Amt i 2001 udpegede Vesterbølle til ”Kulturhistorisk bevaringsværdig landsby” i regionplanen.

Naturen omkring Vesterbølle præges i høj grad af Lerkenfeld Å. I ådalen ligger de særprægede holme. Det er høje områder, der tilbage i tiden var øer, da den nuværende ådal var en lavvandet fjordarm. Et karakteristisk træk her er de velbevarede jorddiger på de højere arealer samt grøfterne i engene, som markerer skellene mellem de enkelte jordlodder. Hele ådalen med holmene er i øvrigt fredet.

De mange historiske minder fra flinteredskaber over gravhøje og bronzealderbebyggelser til jernalderbopladser skaber sammenhæng op gennem historien til nutiden, og der er i høj grad mulighed for en spændende oplevelse ved et besøg i ”en levende landsby”

Alt dette plus en masse andet er det muligt at se og opleve i Vesterbølle lørdag den 7. og søndag den 8. aug., hvor beboerne og foreningen til levendegørelsen af landsbykulturen i Vesthimmerland åbner landsbyen og virkeliggør de gamle traditioner i byen.

 

 

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: