Vesterbølle efterskole vokser

VESTERBØLLE: Antallet af efterskoleelever på landsplan har de seneste år været stigende. Det samme billede tegner sig på Vesterbølle Efterskole, hvor man dette skoleår har udvidet optaget med 10 elever.

Det nye elevhold er netop ankommet på efterskolen, og man har budt velkommen til 114 elever, hvilket er det højeste antal i efterskolens historie.

Forstander Martin Diget Aamann tager imod det nye hold af elever på Vesterbølle Efterskole.

En efterskole i udvikling
Siden skoleåret 19/20 har man etableret 20 ekstra elevpladser. Udvidelsen er i tråd med de mål efterskolen har sat sig, og der er løbende blevet arbejdet på at skabe de bedste rammer med de ekstra elever i huset. De senere år har efterskolen således lavet ombygninger og tilbygninger, bl.a. i form af en ny hal, fitnesslokale samt ny foredragssal. Elevværelser er der også kommet flere af, og man har renoveret en del af de eksisterende. Det er også blevet til en lærerbolig mere samt en ekstra parkeringsplads.

Den løbende udvidelse har automatisk også krævet flere medarbejdere, lige fra pedeller til lærere. Dette skoleår er endnu en lærer blevet ansat og med flere lærerkræfter kommer også nye kompetencer i huset, som bl.a. afføder nye spændende valgfag. Eksempelvis er yoga, skriveværksted, floorball, strik & design samt spansk nogle af de nyeste fag i skemaet.

Målet om at blive lidt større går hånd i hånd med efterskolens vision – forstander Martin Diget Aamann understreger, at efterskolens værdier er nerven i alt, hvad man gør og drømmer om at gøre.

-Der ligger mange muligheder i flere elever og ansatte såvel som i udvidelsen af de fysiske rammer, fortæller forstanderen.

Han løfter da også sløret for, at han i fremtiden drømmer om at kunne gøre endnu mere ud af rammerne for efterskolens mange kreative fag samt bygge en stor ny idrætshal til de mange sportsglade elever. Andre drømme realiseres indenfor nær fremtid, hvis alt går efter planen. Bl.a. afventer efterskolen grønt lys til at opsætte en 30 meter høj vindmølle, som efterskolen har anskaffet sig fra Vestas. Planen er, at den skal ombygges til et sjovt klatretårn.

Efterskolen har til dette skoleår haft venteliste, og forstanderen vurderer tilfreds, at det er efterskolens samlede pakke, der er attraktiv for mange, ligesom  han glædes over, at ingen medarbejdere har valgt andre græsgange.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: