Vester Hornum skoles 50 års jubilæum fejret på behørig vis

VESTER HORNUM: På Vester Hornum skole har der i den forløbne tid været arbejdet hårdt på at fejre skolens 50 års jubilæum

Skolens nuværende blev beværtet med en kæmpe jubilæumskagemand.

Ca. halvdelen af Vester Hornum skoles elever gennem de seneste 50 år deltog i jubilæumsfesten. Her ses en næsten fuldtallig klasse fra 1967, som deltog i jubilæumsfestlighederne.

Som jubilæumsgave fra forældrebestyrelsen kom der pengegave på kr. 10.000.

Sammen med jubilæumskagen blev der serveret kuffertcirkus i skolegården.

Der blev for et års tid siden nedsat et jubilæumsudvalg bestående af Palle Jensen, Gitte Bøgh, Søren Gertsen, Knud Erik Christensen og Asger Hald, som fik gennemført det store detektivarbejde at opsnuse de ca. 1000 elever, der har gået på skolen gennem de sidste 50 år.

De fik stor hjælp af skolens sekretær Herdis Madsen samt udpegede tovholdere for hver årgang.

Fredag den 20. august blev jubilæumsdagen fejret sammen med skolens nuværende elever. Dagen startede med, at tidligere lærer Johannes Madsen fortalte om, hvordan det var at være elev og lærer tilbage i 1961.

Elevrådet havde lavet en flot collage med billeder af alle nuværende elever, som de overrakte til skolen. Derefter havde skolen hyret ”Det flyvende kuffertcirkus”, som underholdt med kunster og trylleri, hvilket morede alle. Som det også hører sig til, når man fejrer en rund fødselsdag, blev der serveret kagemand og kakao som afslutning på en festlig dag.

Dagen efter var der om eftermiddagen åbent hus på skolen, og omkring 250 tidligere elever og borgere i byen havde valgt at kigge ind til en hyggesnak og en kop kaffe.

Borgerforeningen deltog også og overrakte en check på over kr. 8.600 til indkøb af et kunstværk eller lignende. Indbetalingerne til denne gave kom fra lokale beboere, og borgerforeningen gjorde opmærksom på, at indsamlingen endnu ikke var afsluttet.

Skolens støtteforening overrakte en check på 10.000 kr. til en ekstraordinær oplevelse for skolens elever.

Vester Hornum Hallen dannede ramme om den store fest lørdag aften, hvor der var deltagelse af 538 tidligere elever og lærere, samt nuværende personale.

Det var en fantastisk aften, hvor snakken gik lystigt og der blev grinet, hygget og danset til den store guldmedalje.

Støtteforeningen for skolen stillede op med en pølsevogn, så for de der blev sultne hen ad aftenen, var der mulighed for at få sig en hotdog.

Hallen havde hyret de lokale klubber til at hjælpe med servering og oprydning, hvilket betød at der var omkring 60 mennesker, der gjorde et kæmpe stykke arbejde for at servicere og hygge om de mange fremmødte.

Så skolens jubilæum blev en begivenhed der igen samlede borgerne i Vester Hornum om en fælles sag.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: