Vester Hornum modtager af Landsbyprisen 2010

VESTHIMMERLAND: Himmerlands Ungdomsskole i Havbro dannede i torsdags rammen om landsbyernes årsmøde.

Aktionsgruppen fra Vester Hornum blev årets modtager af Landsbyprisen for deres måde at sætte fokus på deres område ved en stor og meget engageret fælles indsats. Her ses Aktionsgruppen: Kristian Lorenzen, Søren Vasegaard, Pia Gravesen, Anne-Dorte Simoni og Randi Kristensen ved overrækkelsen.

På denne regnfulde novemberaften var omkring 100 vesthimmerlandske landsbybeboere mødt op til et stort og meget varieret program.

Der var oplevelser for alle sanser. Ungdomsskolen leverede en fremragende efterårsmenu, mens elever fra skolen på smukkeste vis akkompagnerede til fællessang.

Stadig væsentlige opgaver for landsbyerne
Aase Hansen, formand for Landsbyudvalget, kom i sin beretning ind på nogle af de væsentlige sager, som Landsbyudvalget har arbejdet med i det forløbne år.

Aase Hansen nævnte arbejdet, der i øjeblikket sker med nedrivninger af huse rundt omkring i kommunen. Samtidig pointerede Aase Hansen, at de enkelte landsbyer stadig har væsentlige opgaver foran sig med forskønnelse af landsbyerne, og ikke mindst med fokus på de tomme grunde, der vil være efter nedrivningerne af de faldefærdige huse.

Landsbyudvalget ser frem til at følge projektet omkring Vilsted sø, hvor en række landsbyer skal arbejde med netop deres områdes udvikling.

De midler Landsbyudvalget har haft i deres budget, er anvendt til at igangsætte mange lokale projekter.  

Landsbyudvalget har i løbet af året afgivet en del høringssvar, som alle har haft berøring til landsbylivet. Alt i alt et år med en massiv indsats fra udvalget for en udvikling af de Vesthimmerlandske landsbyer.

Aase Hansen sluttede af med at takke udvalget og landsbyerne for et godt og givende samarbejde.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jan Dyregaard, orienterede om nogle af de mange politiske sager, der vedrører landsbyerne. Han omtalte bl.a. handlingsplanen for Landsbypolitikken, skolestrukturen og renoveringen af de kommunale haller.

Jan Dyregaard satte gang i et lille, men meget spændende blomsterprojekt, en idé der blev født på et tidligere afholdt møde om byforskønnelse. Park og Vej havde pakket en pose med blomsterløg, som de enkelte landsbyer kunne tage med hjem og sætte ved byskiltene. Til foråret vil alle borgere så forhåbentlig kunne nyde synet af en flok blomstrende landsbyer.

Landsbypris for stor og fælles indsats for Vester Hornum
Aftenen sluttede af med overrækkelse af Landsbyprisen 2010. Næstformanden for landsbyudvalget Niels Heebøll kom ind på betydningen af ordet pris og titlen på prisen, måske burde prisen hedde Tordenskjolds soldaterpris, eller ”til kamp mod den rådne banan-pris” men en ikke særlig mundret titel, så titlen er fortsat Landsbyprisen.

Prisen gik til Aktionsgruppen. Gruppen er sammensat af foreningsrepræsentanter fra borger- og landbyforeningerne i Hyllebjerg, Gatten og Vester Hornum. Gruppen har formået at sætte fokus på deres område ved en stor og meget engageret fælles indsats. Blandt andet har de budt på et Åbent Hus arrangement i april, hvor Vesthimmerlands byråd på VIP vis blev vist rundt i Vester Hornum. Et arrangement som vandt stor mediebevågenhed. Derudover blev aktionsgruppen rost for den husstandsomdelte folder og fremstillingen af postkort. Prisen var et flot diplom og en gavecheck på 5000 kr

Endelig fik alle en stor oplevelse da aftenen sluttede med en musikalsk optræden af Karl Martins All Stars, fra Vester Hornum – de fik salen til at gynge, og alle sang med.

Alle landsbybeboere gik hjem med en pose blomsterløg, mange indtryk og endelig forhåbentlig også, en lyst til at gå hjem og gøre en forskel i egen landsby.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: