Vellidt forstander fejret i Vesterbølle

VESTERBØLLE: Sidste dag inden påskeferien blev forstanderen på Vesterbølle Efterskole, Martin Diget Aamann, mødt af friske elever og medarbejdere. 

Forstanderen rundede nemlig de 40 år dagen efter, og det skulle selvfølgelig markeres. Han blev i sin bil mødt med flag og fødselsdagssang, hvorefter der blev serveret kagemand. Både Martin og mindstemanden Adam, som han havde på armen, blev meget overraskede.

En masse gaver blev det også til, og forkælelsen er helt på sin plads. Martin er nemlig en meget vellidt forstander blandt såvel elever, medarbejdere samt bestyrelse. Han møder eleverne i øjenhøjde og formår både at kommunikere med humor men også med alvor, når der er brug for det. Ligeledes er han blandt medarbejdere kendt for sin dygtighed samt sin respektfulde måde at være på. Fællesskabet fylder meget på Vesterbølle Efterskole, og der er ingen tvivl om, at Martin til stadighed arbejder for, at det skal være præcist sådan. Det smitter af i medarbejderstaben, som oplever en arbejdsplads, hvor det er fantastisk at have sin daglige gang – der er en fælles dagsorden, et større fælles mål, og alle løfter i flok. Det samme oplever eleverne. Der er plads til alle, og alle skal behandles med respekt. Det skaber et sammenhold, som følger dem langt ud i fremtiden.

Martin tiltrådte sin stilling som forstander på Vesterbølle Efterskole i 2012 efter at have siddet i en stilling som forbundssekretær hos FDF. Før det havde han stiftet bekendtskab med efterskoleverdenen ved at have arbejdet på et par efterskoler som lærer, efter han dimitterede på Silkeborg Seminarium i 2005. Således lå det lige til højrebenet at søge stillingen på Vesterbølle, da muligheden bød sig. En efterskole med et værdigrundlag, som på alle måder matcher Martin og hans person.

I sin tid som forstander har han allerede været en del igennem – både gode tider og dårlige tider. Som et resultat af de små ungdomsårgange har mange af landets efterskoler været ramt af et dalende elevtal – det gjorde sig også gældende på Vesterbølle Efterskole, men Martin var allerede i sit første år som forstander med til planlægge en målrettet indsats for at øge elevtallet.

Man må sige, at planen lykkedes. Allerede året efter, og stadig, oplever efterskolen, en positiv udvikling, som både hænger sammen med markedsvilkårene men også en stor fælles indsats fra alle dem, der arbejder for efterskolens virke. Store tanker og drømme om efterskolens fremtid kombineret med et godt samarbejde med såvel medarbejderstab samt bagland og bestyrelse, har dannet grobund for at udvikle efterskolen. Martin har således været primus motor på mange større tiltag på efterskolen. Der er eksempelvis blevet lavet en vision gældende frem til 2022, det maksimale elevtal er udvidet med 12 elever mere og tæller nu 92. Efterskolen har været fyldt de seneste år og er det ligeledes til næste skoleår. Senest er et større byggeri af en sportshal gået i gang, som ventes at stå færdigt til efteråret, så man må sige, at der sker en masse på Vesterbølle Efterskole.

 

Privat er Martin gift med Maria Aaen Diget Aamann, og sammen har de børnene Sarah, Hannah og Adam. På efterskolen ser alle frem til forhåbentlig mange flere fødselsdage med Martin ved roret.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: