test

Varmeprisen i Farsø stiger ikke

FARSØ: Farsø Varmeværk har netop sendt årsopgørelser ud til værkets 1.581 forbrugere.

Samlet set endte varmesalget til forbrugerne i 2023 1% over budget med 30.257MWh mod budget 29.922MWh. I 2022 udgjorde salget var 29.667MWh.

Værket skal betale 420.800 kr. tilbage til forbrugere, som har brugt mindre end budgetteret, medens der opkræves i alt 939.831 fra kunder med et merforbrug i forhold til det budgetterede. Tilbagebetaling/opkrævning sker i forbindelse med opkrævningen af 1. rate den 1. februar 2024.

Antallet af forbrugere er øget med 4 nye forbrugere i 2023, heriblandt nye boliger på Idunsvej.

Varmen til forbrugerne produceres med 80% flis og 20% solvarme. I 2023 blev der slet ikke benyttet gas i varmeproduktionen.

Lige nu er ledningsnettet ved at blive udvidet til Fandrup/Ullits. Udvidelsen følger tidsplanen og ved årsskiftet nåede arbejdet med transmissionsledningen bygrænsen på Baldersvej.

Og endelig kan varmeværket oplyse, at varmeprisen for 2024 er uændret i forhold til 2023.

/cfLæs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: