Varmeplanlægning af Vesthimmerland er i gang

VESTHIMMERLAND: Med regeringsaftalen “Danmark kan mere II” fra april 2022, er det kommunerne pålagt at lave en fremskyndet varmeplanlægning.

Ambitionen i “Danmark kan mere II” er bl.a., at Danmark skal frigøre sig af afhængigheden af russisk gas, samt at accelerere den grønne omstilling. I den forbindelse er det kommunerne en bunden opgave at lave en fremskyndet varmeplanlægning. Det er en kæmpe opgave med vidtrækkende perspektiver. 

Flere møder med varmeværkerne
Teknisk forvaltning i Vesthimmerlands Kommune arbejder intenst med opgaven, og har således afholdt flere møderunder med fjernvarmeværkerne i Vesthimmerland for at høre til værkernes tanker og perspektiver. Derudover er der afholdt et fællesmøde med alle værker med henblik på at tænke i helheder for varmeplanlægningen og lede efter synergier.

Overskudsvarme fra biogasanlæg tænkes også ind
Den eventuelle overskudsvarme fra et muligt energilandskab i Svoldrup Kær har desuden affødt et fællesmøde mellem Vesthimmerlands Kommune, værkerne og BioCirc.

Værkerne har således gennem møderne fået kendskab til den opgave, som kommunen har med varmeplanlægningen og et kommende brev til alle borgere, som beboer ejendomme i gasforsynede områder.

Værkerne har ligeledes fået tværgående kendskab til hinandens muligheder og perspektiver, samt et indblik i hvilke muligheder et energilandskab i Svoldrup Kær vil kunne bibringe. Værkerne er i den forbindelse stillet opgaven, at vurdere og arbejde med, hvorvidt det enkelte værk kan udbrede sin fjernvarmeforsyning og således pege på, hvilke områder/landsbyer som på sigt kan blive fjernvarmeforsynet.

Senest har Teknisk Forvaltning haft opfølgningsmøder med de enkelte fjernvarmeværker til brug for at arbejde med varmeplanlægningen.

Dyrt at udbrede fjernvarmen yderligere
Teknisk Forvaltning har fået det overordnede indtryk via tilbagemeldingerne, at det er meget begrænset, hvor rentabelt det kan være at udbygge fjernvarmenettet til størstedelen af de pt gasforsynede områder. Desuden har de enkelte værker forskellig tilgang til at udvikle i ikke fjernvarmeforsynede områder.

Dette er den foreløbige evaluering af arbejdet med varmeplanlægning. Varmeplanen skal udarbejdes og fremsættes til politisk vedtagelse inden udgangen af 2022.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: