Vandselskab ønsker samlet grønt regnskab

STISTRUP: Vesthimmerlands Vand – aktieselskabet, som ejer og driver spildevandsanlæg og tidligere kommunale vandforsyninger i Vesthimmerlands Kommune – tog på mandagens bestyrelsesmøde på Stistrup Renseanlæg første skridt i mod et grønt regnskab for hele selskabet.

Stistrup Renseanlæg har et avanceret pumpesystem.

Det skete, da det grønne regnskab dækkende 2009 for Aars Renseanlæg blev behandlet.  Anlægget hører ligesom renseanlæggene i Stistrup og Løgstør til de absolut bedste i Nordjylland. Anlægget i Aars har i det forgangne år opnået bedre rensningsgrader end gennemsnittet for de øvrige renseanlæg af samme type i Nordjylland inden for biologisk og kemisk rensning samt fjernelse af kvælstof og fosfor fra spildevandet.

Den effektive rensning betyder, at det rensede vand, som udledes i Halkær Å, er af høj kvalitet. Alle udlederkrav er overholdt med god margin. Der sker ingen påvirkning af vandkvaliteten, og den fastsatte målsætning for Halkær Å overholdes.

Der er sket et fald i behandlet spildevandsmængde i forhold til 2008. Dette kan skyldes, at separeringen af spilde- og overflade vand i Aars by nu er fuldt gennemført. Ved rensningen produceres biproduktet slam, som efter behandling og tilsætning af brændt kalk har et højt indhold af fosfor og kvælstof og kan anvendes som gødning på landbrugsjord. I 2009 blev der udkørt 6061 tons slam fra Aars Renseanlæg på landbrugsjord.

Næste etape i Vesthimmerlands Vands grønne regnskab består i, at Løgstør Renseanlæg udarbejder sit første grønne regnskab for 2010. Senere følger Stistrup Renseanlæg.

– Det er vigtigt, at vi de kommende år får et grønt regnskab for hele Vesthimerlands Vand. Det vil passe som fod til hose i kommunens bestræbelser på at nedbringe CO2-udledningen og miljøbelastningen. Desuden får bestyrelsen et godt overblik over indsatsen for miljøet, understreger næstformand i Vesthimmerlands Vand, Uffe Bro, Løgstør.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: