Valhalla får Yggdrasils skov

FARSØ: 250 træer fordelt på frugttræer og andre sorter træer kommer snart til at udgøre Yggdrasils skov i forbindelse med gårdbørnehaven Valhalla i udkanten af Farsø by.

Gårdbørnehaven har søgt Friluftsrådets pulje om træerne. I ansøgningen stod der tilskud til udendørs læringsrum, der skal danne ramme om børns udeliv og læring om træarter. De kr. 35.000 er givet til træer, støttepæle, skilte og bænke.

I dette område langs Valhallas hegn mod Baldersvej og det bagvedliggende læbælte vil de 250 træer blive plantet.

Leder af Valhalla, Birte Pedersen, fortæller, at den nye skov vil blive plantet langs børnehavens hegn mod Baldersvej og det bagvedliggende læbælte. Der vil, når vejret tillader det, her i foråret blive indkaldt til en arbejdsdag med forældre, hvor træerne vil blive plantet, men hvor der også vil blive gjort plads ved at fjerne en udtjent tipi. 

Birte Pedersen forklarer frugttræerne kommer til at bestå af æble, pære, blomme, kirsebær, morel og eventuelt også nogle bærbuske sammen med altså eg, bøg, ask og andre sorter træer som børnene ved bl.a. at kigge på bladene kan lære mere om. Frugterne kan børnene naturligvis gå og spise af, lave til grød eller dyrene kan spise dem.

De mange forskellige træer har til formål at give børnene viden om træer og planter, ligesom de allerede gør det med gårdbørnehavens dyrehold i stalden ”Udgård”. Der vil derfor også blive bygget runde bænke om nogle af træerne til ophold og som uderum.                   

Hvad betyder Yggdrasil?:
I den nordiske mytologi spillede verdenstræet Yggdrasil (eller livets træ) en central rolle. Træet voksede i verdens midte og havde rødder, som bredte sig til de forskellige verdener. Den ene rod nåede til Asgård, asernes hjem, den anden til Jotunheim med jætterne, og en tredje rod strakte sig til Hels dødsrige.    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: