Værdighed og respekt

Af: Bettina Haldrup Nielsen, Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Værdighed og respekt for et andet menneske kan ikke gøres op i kroner og øre. De mennesker der bestrider stillinger omkring vores borgere skal sikre, at der skabes helhedsorienterede indsatser med fokus på kvalitet, tryghed, værdighed og inddragelse af den enkelte i eget liv. Det handler ikke altid om, at få flere varme hænder det handler også om, hvad disse hænder besidder af menneskelige kvaliteter og værdier så de sikrer vores børn, unge, ældre og udsatte borgere en værdig behandling og det kan ikke gøres op i kroner og øre.

For mig at se, der har min daglige gang i det kommunale i en forvaltning handler det om sammenhængen og kvaliteten i de tilbud vi har til børn, unge og ældre. Samt handler det om de menneskelige kvaliteter hver enkelte medarbejder besidder. Er man i stand til at møde det enkelte menneske ung som gammel med værdighed og respekt fremfor at det bliver mekanisk og ”bare en opgave eller sag”. Kan man i momentet i mødet med et andet menneske, skabe kontakt og tryghed der kan være medvirkende til, at skabe grobund for udvikling og samarbejde fremfor frustration og afmagt. Mennesker der drifter tilbud eller bestrider stillinger inden for det sociale område har hver dag en del af en anden persons liv i sin hånd som K.E. Løgstrup måske ville have sagt det. Det er her hvor man har et eget ansvar både inden for det offentlige og private, det er i kontakten med det enkelte menneske.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: