Vær med til at præge udviklingen af Farsø by

FARSØ: Vesthimmerlands kommune har iværksat byudviklingsplaner for kommunes fire hovedbyer Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. Kommunen ser gerne, at der sikres en positiv og stærk udvikling af disse byer.

Farsø – en by i udvikling eller i forfald i fremtiden?. Det kan borgerne være med til at præge i en byudviklingsplan, som Vesthimmerlands kommune nu går i gang med at udarbejde for byen. Første trin er et ideværksted, som borgerne inviteres indenfor i, mandag aften.

Aars og Løgstør brugte 2011 på at få deres udviklingsplaner gennemarbejdet. Nu er turen kommet til de to sidste, altså Farsø og Aalestrup, hvor der med møder i henholdsvis Farsø og Aalestrup i starten af næste uge vil blive taget fat på at lave udviklingsplaner for de to byer, som skal række 10-15 år frem i tiden.      

Anette Kümpel fra Kultur-, Plan og Fritid i Vesthimmerlands kommune, fortæller at byudviklingsplanerne udarbejdes med assistance fra COWI. Med allerede to færdige planer i bagagen i Vesthimmerland, er man derfor godt erfaren med hvordan man kommer bedst i mål med borgernes ønsker. Og det er også det man vil lægge ud med, altså COWI’s bud på hvordan man bedst muligt griber opgaven ”byudvikling”an.

Borgernes fremmøde er vigtigt
Det er derfor med at møde op som borger, mandag aften i kommunens administrationsbygning i Farsø, hvis man vil være med til at præge udviklingen af Farsø by og dermed dens fremtid. 

Starter med ideværksted
Mødet kaldes for et ideværksted, hvilket betyder at alle ideer og initiativer er velkomne. Udgangspunktet er at komme i dialog med borgerne, om hvordan de ønsker Farsø i fremtiden. Men for at strukturere opgaven og tage fat på nogle væsentlige punkter, spørger man bl.a. borgerne:
Hvad skal byen leve af?, Fremtidens boliger, Sundhed og det grønne, byen under forandring m.v.

Selv vil kommunen byde ind med en række en række temaer og udfordringer, som kommunens medarbejdere selv internt har fundet frem til. Det være sig i relation til skole, ældre m.v. En lokal udviklingsgruppe har også meldt sig på banen med en række opgaver, som der skal tages fat på for at lede Farsø i den rigtige retning mod fremtiden.

Udgangspunktet er borgenes ønsker
Anette Kümpel fortæller, at meningen med ideværkstedet er, at man samler ideerne op fra borgerne og får dem sammenfattet konstruktivt, hvilket er COWI’s opgave. Oplægget fra COWI vil så blive præsenteret for Byrådet i marts, hvorefter der igen arrangeres et opfølgende møde med borgerne.

Anette Kümpel fortæller, at ALLE borgere er velkomne til ideværkstedet mandag aften, blot skal man huske at melde sig til mødet senest torsdag.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: