test

Utilfredsstillende regnskab fra Sparekassen Farsø

FARSØ: I det netop offentliggjorte regnskab fra Sparekassen Farsø siger bundlinjen et underskud på 64,1 mio. kr. efter skat.

– Resultatet er klart utilfredsstillende, siger direktør Mogens Jensen, der dog kan glæde sig over enkelte lyspunkter i regnskabet og en fortsat stor opbakning til sparekassen fra både garanter, kunder og lokalområde.

Bankpakker og tab har skylden
Mogens Jensen fortæller at Sparekassen Farsø i 2010 har haft en stabil basisdrift med en lidt mindre indtjening i forhold til 2009. – Det skyldes en bevidst strategi med at tilpasse forretningsomfanget, siger direktøren.

Udgifterne til Bankpakke 1 er på hele 25 mio. kr. i 2010 og deltagelsen i Bankpakke 2 har i alt kostet næsten 18 mio. kr. på indtjeningen. Samlet betyder det, at udgifter til bankpakkerne i 2010 belaster regnskabet med mere end 40 mio. kr.

Samtidig har sparekassens kunder fortsat økonomiske problemer. Det ser ud til, at den forbedring af krisen, der har kunnet ses i andre dele af landet endnu ikke er kommet til vores område, siger Mogens Jensen.

Resultatet af den fortsatte økonomiske krise kan aflæses som store tab i 2010 på i alt 103 mio. kr., hvoraf langt de fleste kommer fra erhvervskunder.

Kursreguleringen med et minus på 5 mio. kr. skyldes en forsigtig politik på fondsområdet, hvor sparekassen havde forventet en svagt stigende rente.

Samlet set betyder det, at sparekassen kommer ud af 2010 med et underskud på 64,1 mio. kr. efter skat.

Bankpakker giver tryghed, men koster på indtjeningen
Den solidariske deltagelse i bankpakke 1 og deltagelse i Bankpakke 2 med tilførsel af hybrid kernekapital på 130 mio. kr. og en provision for likviditetsgarantier har betydet en samlet udgift på mere end 40 mio. kr.

Den danske stat har bevilget sparekassen en garanteret låneramme på 2 mia. kr., hvoraf Sparekassen Farsø i løbet af 2010 har udnyttet 1,5 mia. kr. ved at udstede obligationer.

– Deltagelsen i bankpakkerne og styrkelsen af kapitalgrundlaget giver tryghed, men det koster som sagt på indtjeningen her og nu, siger Mogens Jensen.

Sund drift, solvens, likviditet og finanstilsynets målepunkter:
Sparekassen har fortsat en sund økonomi med en god basisindtjening, og den er placeret positivt i forhold til de målepunkter, finanstilsynet har sat op. Solvensen er på 14,7 %. mod et solvensbehov på 11,5 %. Det giver en positiv margin med den fornødne tryghed og frihed. Det samme gælder sparekassens likviditet, hvor den har en overdækning på hele 233 %. Sparekassen har ikke været involveret i store ejendomsprojekter, hvilket også er et af målepunkterne fra Finanstilsynet.

Forventninger til fremtiden
– Vi forventer et 2011, der ganske vist ikke vil være som i de gode gamle dage, men vi forventer at kunderne sammen med sparekassen ser lysere tider i møde. Budgettet for det kommende år viser et positivt tal på bundlinjen, slutter direktør Mogens Jensen.

 FAKTA: Nøgletal for Sparekassen Farsøs regnskab 2010.

 

Tal i mio kr.

2010

2009

Ændring i mio kr.

Ændring

i %

Drift

 

 

 

 

Netto rente- og gebyrindtægter

149,6

159,2

 

 

Andre driftsindtægter

2,3

0,4

 

 

Omkostninger

89,8

87,7

 

 

Afskrivninger

3,0

3,1

 

 

Basisindtjening

59,1

68,8

-9,7

-14,1%

Kursregulering

-5,2

16,4

 

 

Datterselskaber

-7,9

-8,1

 

 

Tab og hensættelser på kunder

-102,6

-77,9

 

 

Resultat før bankpakker

-56,6

-0,8

-55,8

Provision vedr. statsgaranti i Bankpakke I

-14,3

-18,4

 

 

Hensættelser vedr. Bankpakke I

-10,7

-11,9

 

 

Resultat før skat

-81,6

-31,1

 

 

Skat

17,5

6,8

 

 

Årets resultat

-64,1

-24,3

-39,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

Udlån

3.013,7

2.898,2

115,5

4,0%

Indlån

2.742,4

2.753,7

-11,3

-0,4%

Egenkapital

304,7

353,6

 

 

Balance

4.990,9

4.096,1

 

 

Garantier

858,0

1.357,3

 

 

Solvensprocent

14,7%

15,9%

 

 

Kernekapitalprocent

9,5%

11,7%

 

 

 

Finanstilsynets målepunkter og Sparekassens Farsø tal pr. 31.12.2010 

Målepunkter:

Finanstilsynets grænseværdier

Sparekassen Farsø

pr. 31.12.2010

Godkendt

Store engagementer

Under 125 %

81 %

OK

Udlånsvækst

Under 20 %

3 %

OK

Ejendomseksponering

Under 25 %

18 %

OK

Likviditetsoverdækning

Mindst 50 %

236 %

OK

Stabil funding

Under 1

0,7

OK

 

 

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: