Ullits Friskole og SFO er en realitet

ULLITS: Mandag aften blev der afholdt informationsmøde i Ullits Minihal om planerne om en friskole i Ullits.

Det var store smil fra arbejdsgruppe og støtteforening der mødte de godt 100 fremmødte. Alle var de spændte på at høre hvor langt man er kommet med friskoleplanerne.

Mandag aften var godt 100 mødt op til infomøde om den kommende Ullits Friskole og SFO

Mange af de fremmødte var nemlig selv, i juni, få dage efter at Ullits Skole af Byrådet var dømt til at lukke efter dette skoleår, med til at beslutte at der skal arbejdes på en friskole i Ullits.

Møde har været i kalenderen længe
Informationsmødet mandag aften har været i kalenderen længe og det var tydeligt at såvel arbejdsgruppe og støtteforening har brugt mange timer de seneste måneder.

Arbejdsgruppen har arbejdet på det praktiske mens støtteforeningen har arbejdet på at skaffe penge.

Friskolen er en realitet
Formand for arbejdsgruppen Britta Skov Hansen kunne som det første glædesstrålende fortælle at Ullits Friskole og SFO er en realitet.

Det betød også, at antallet af indskrevne børn –  mens mødet fandt sted, steg fra 14 til 30.

-Vi er utrolig stolte, lyder det fra Britta Skov Hansen. Vi har kun arbejdet på det her i 3 måneder, og det er først her til aften at vi kan melde noget helt konkret ud. Jeg håber børneforældrene synes vi indtil videre har gjort et godt stykke arbejde, og indmelder deres børn.

Håbet er at 50 børn starter i Ullits Friskole og SFO efter sommerferien – gerne flere.

0. til 7. klasse
Skolen vil undervise børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Det er et klassetrin ekstra i forhold til folkeskolen på stedet i dag. Og det er bevidst, både af hensyn til børnene, men også antallet af børn der i dag går i 6. klasse.

Arbejdsgruppen kunne desuden fortælle om SFO og skolebus. Alt sammen tilbud, som er inklusiv egenbetalingen på kr. 1.250 pr. barn. Har man flere børn på skolen vil egenbetalingen falde pr. barn og faktisk vil den allerede fra barn nr. 3 være gratis.

Projektbaseret undervisning
Ullits Friskole vil få en såkaldt projektbaseret undervisning, hvor man typisk en dag om ugen arbejder med et konkret projekt. I det hele taget har skolen og forældrene stor selvbestemmelse m.h.t. undervisningen. Man har en forventning om at den projektorienterede undervisning faktisk kan gavne nogle børn, som ikke føler sig hjemme i den traditionelle tavleundervisning.     

Derfor havde Ullits Friskole inviteret deres kommende kollegaskole fra Haubro til Ullits, for at fortælle om deres erfaringer med projektbaseret undervisning.

I det hele taget er det ikke ualmindeligt af friskoler og efterskoler arbejder sammen.

Ullits Friskole har eksempelvis lavet en aftale med Farsø Efterskole om lån af deres fysiklokale til 7. klasse, som man ikke råder over på Ullits Skole.

Køb af skolebygning endnu ikke på plads
Britta Skov Hansen kunne også fortælle, at Ullits Friskole og SFO har givet Vesthimmerlands Kommune et bud på køb af skolebygningerne i Ullits. Det ventes der fortsat svar på, men der blæser varme vinde, da Vesthimmerlands Kommune allerede har besluttet at koble skolebygningerne på den kommende fjernvarme til Ullits.         

Infotur går videre til Hvalpsund
Nu hvor der opbakning fra Ullits, så vil medlemmer fra arbejdsgruppen drage videre til Hvalpsund området, hvor mange elever i Ullits skole i dag kommer fra. Som friskole er man uafhængig af skoledistrikter og derfor vil det være naturligt at friskolen vil få elever fra et større geografisk område.       

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: