test

Tro væbner for Farsø sygehus gennem 20 år

FARSØ: – I år er det 20 år siden, at Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands sygehus i Farsø blev dannet. Foreningen blev, som navnet angiver, dannet med det formål at bevare Farsø Sygehus, og her i jubilæumsåret, hvis vi kan kalde det sådan, må vi vel sige, at formålet indtil videre er opfyldt, for sygehuset er der stadig.

Sådan lød det fra formand Chr. Bach Iversen, i sidste uge, hvor Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands sygehus, afholdte sin ordinære generalforsamling.  

Konstant kamp og årvågenhed
Det er oven i købet et sygehus, der ofte gør sig særdeles positivt bemærket, men vi må også tilføje, at det ikke er lykkedes uden konstant kamp og årvågenhed. For i de 20 år, har der ofte været tilløb til ændringer, som ville få katastrofale følger for Vesthimmerlands sygehus. Det er glædeligvis lykkedes at undgå de værste, og det skyldes for mig at se to ting, nemlig det gode personale, der findes på sygehuset, og så den store lokale opbakning, der hele tiden har været til sygehuset – ikke mindst, når dets eksistens har været bragt i fare.

Men lad os glædes over, at Farsø Sygehus stadig består som et særdeles velfungerende lokalt sygehus.

Formandsskifte
Ved den ordinære generalforsamling i 2009, blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen, og Peter Møller indgik som suppleant. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Kirsten Moesgaard meget fortjent genvalgt som formand. Men der gik, ikke lang tid, inden hun ønskede at stoppe og Peter Møller måtte træde ind i bestyrelsen. Årsagen var som bekendt, at hun med et overvældende antal stemmer blev valgt ind i både Regionsråd og Kommunalbestyrelse. Der hersker vist ingen tvivl om, at Kirsten Moesgaards gode indsats som formand for støtteforeningen har været medvirkende til det flotte valgresultat. Det er i øvrigt en glæde, at Vesthimmerland fik valgt ikke mindre end fem medlemmer i Regionsrådet.

Patienttilfredshed i top
I årets løb har Farsø Sygehus placeret sig særdeles flot i 2 landsdækkende patienttilfredsheds-undersøgelser. Ved den første af disse, ønskede støtteforeningen at takke personalet hver især, med en vingave – hvilket blev gjort.

Ved den seneste patienttilfredshedsundersøgelse, som viste, at 97% af patienterne på Farsø Sygehus er enten ”tilfredse eller meget tilfredse”, blev resultatet også bemærket af Region Nordjylland og derfor – denne gang! – viste sin anerkendelse af personalets flotte indsats.

Fortjener opbakning
Disse flotte resultater viser også helt tydeligt, at netop Farsø Sygehus fortjener al den opbakning, som kan opdrives, lød det videre i Chr. Bach Iversens beretning.

Med hensyn til økonomisk støtte til sygehuset vil jeg gerne nævne, at Støtteforeningen i årenes løb har ydet hjælp til indkøb af forskelligt udstyr, som sygehuset ellers ikke – eller i hvert fald meget vanskeligt – har kunnet anskaffe. Det beløber sig til meget tæt på 1,5 mio. kr. og i år har vi foruden den vingave, jeg omtalte tidligere, besluttet at yde hjælp til køb af undervisningsudstyr, så alle ansatte på sygehuset – uanset ansættelsesforhold – er i stand til at yde kvalificeret hjælp ved hjertestop.

Alt dette er kun muligt ved medlemmernes hjælp og opbakning og ved sponsorers bidrag. I øjeblikket er kassen ved at være tom, så vi appellerer kraftigt til, at mange tegner sig som medlem, og til, at mange vil betænke foreningen med økonomiske gaver. Støtteforeningen er berettiget til at modtage gaver med skattefradrag for giveren i henhold til ligningslovens bestemmelser. Det må flere – både privatpersoner og virksomheder – gerne benytte sig af.

Centralisering en trussel
Hvordan tegner fremtiden sig så for Farsø Sygehus? Ja, der er ingen tvivl om, at det, jeg kalder centraliseringens svøbe stadig er en trussel. Senest har vi set kampen om akutmodtagelse i Himmerland, hvor nogen har ønsket at bruge 20 mio. kr. på at etablere en akut modtage afdeling fælles for Hobro og Farsø sygehuse i Hobro – noget, som man kunne have etableret for mindre end 5% af prisen her i Farsø . Og så er der endda kun tale om en midlertidig ordning, idet den overordnede sygehusplan forudsætter, at al akut modtagelse fra Himmerland om få år skal foregå på det nye store sygehus syd-øst for Aalborg. Vi må med rette spørge, hvor er den sunde fornuft? Men vi kan jo lidt ironisk tilføje, at det da er glædeligt, at det dermed er slået fast, at det må stå rigtig godt til med Regionens økonomi.

Farsø sygehus har gode udviklingsmuligheder
I denne tid er støtteforeningen, sammen med gode faglige rådgivere, i gang med at overveje og undersøge, hvordan der bedst sikres en fortsat god og effektiv sygehusdrift i Farsø. Der er ingen tvivl om, at ortopædkirurgien, der nu bliver udbygget for 18,5 mio. kr. fortsat vil fylde meget i Farsø, og det er godt. Men der vil også fortsat være stort behov for en medicinsk afdeling til at tage sig af primært ældre patienter og kronikere. Sygehuset kan tilbyde en lang række specialer, og det kunne danne grundlag for en styrkelse af de sub-akutte medicinske vurderinger og behandlinger. Et palliations-afsnit på Farsø Sygehus vil også kunne være et godt nyt tilbud. I et godt samarbejde med Aalborg Sygehus vil Farsø kunne spille en væsentlig rolle som ”partnersygehus” på en lang række områder.

Med hensyn til den altid truende centralisering kan vi måske netop nu glæde os over, at der politisk synes at være en spirende erkendelse af, at den skævvridning af Danmark, som vi i flere år har været vidne til, er ødelæggende for det danske samfund, og derfor lyder der nu bl.a. fra Christiansborg nye toner. Lad os håbe, at der også vil vise sig at være konkret indhold i den ny melodi, og at det vil kunne få en positiv betydning også i vor del af landet.

Tak for støtten
Til sidst vil jeg gerne sig tak til alle, som på forskellig vis støtter Farsø Sygehus og til alle, som vil hjælpe støtteforeningen med fortsat at være i stand til at yde en indsats til gavn for vort lokale sygehus. Jeg siger tak til bestyrelsen for samarbejdet, og jeg vil specielt sige tak Lis Lindquist Andersen og Leif Myrup, som begge nu har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Tak for jeres indsats. Leif har været med i alle 20 år. Det er imponerende, men nu ønsker han altså at stoppe.

Nyvalgt til Støtteforeningens bestyrelse blev: Jesper H. Jespersen, Løgstør, Rete Kyø, Hvalpsund, og Lillian Frimor, Aars.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: