Trekanten bliver til Farsø Fitness Track

FARSØ: Farsø borgerne har i den senere tid spændt fulgt jordarbejdet på ”trekanten” mellem Skolegade og Stationsvej.

Der sker noget på trekanten mellem Skolegade og Stationsvej. I sidste uge var kommunes folk i gang med at plante træer.

Først blev store dynger jord fra udvidelsen af Farsø Rådhuscenter fyldt på, og senere har gravemaskiner, planet jorden ud og lavet særlige aftegninger på arealet.

Projektet på ”trekanten” står Farsø skole bag i samarbejde med Vesthimmerlands kommune.

Formålet med det hidtil ubenyttede areal er at binde skole og fritidsanlæg sammen. Derfor laver man Farsø Fitness Track, som kan benyttes af skolens elever såvel som resten af byens borgere.

Fitness Track’en harmonerer i øvrigt perfekt med det fælles projekt ”Sundhed, Trivsel og Læring”, som skole, kommune og Farsø’s idrætsforeninger er en del af.       

– Det i dag åbne areal vil blive indhegnet af et to meter bredt bælte af piletræer, som vil give pladsen inde bag ved atmosfære, siger Carsten Agesen fra Park, Havn og Natur i Vesthimmerlands kommune, som har været med til at rådgive omkring beplantningen, som Vesthimmerland kommune står for vedligeholdelsen af.

Det der måske vil interessere skoleelever og borgere mere, er hvad pladsen bliver indrettet med, inde bag ved.

Der vil blive lavet en 180 meter lang løbebane i cindersbaneform. Herudover vil der blive opsat 12 fitness redskaber, fordelt på fire sektioner. De fire sektioner fokuserer på redskaber til træning af ryg, bryst, arm og benmuskulatur. En tur rundt til de fire sektioner, inklusiv en tur på løbebanen vil således give en god gennemarbejdning af kroppen, mens man samtidig befinder sig i det fri.

De 12 fitnessredskaber er lavet af stål i en kunstnerisk form, og er konstrueret således, at det er ens egenvægt der bruges i træningen.

Carsten Agesen oplyser, at en del af beplantningen omkring Farsø Fitness Track kom på plads i sidste uge. I denne uge er der støbt fundamenter til de 12 fitnessredskaber, som vil blive monteret i morgen torsdag.

Også et andet sted i Farsø by sker der store forandringer, nemlig i Farsø Søanlæg. Carsten Agesen oplyser, at Sønlæggets nye bro vil blive sat op i uge 48, ligesom de store natursten vil komme på plads i søbredden på hver side af broen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: