Tommel-op for områdefornyelsen mellem havnene

HVALPSUND: Her til eftermiddag mødtes de involverede Hvalpsund borgere og medarbejdere fra Vesthimmerlands Kommune for at vedtage det endelige områdefornyelsesprogram for ”Mellem havnene i Hvalpsund”.

Her gennemgår Carsten Agesen fra Vesthimmerlands Kommune det endelige program for områdefornyelsen “Mellem havnene” til godkendelse

Programmet er udarbejdet af Kjølhede Arkitekter i Århus.

Programmet skal nu godkendes af Økonomiudvalget i Vesthimmerland, således pengene til projektet kan blive frigivet og myndighedsbehandlet. Sidstnævnte kan tage op til et år.

Planen er
Kystsikringen er færdiggjort, og derfor kan anlæggelsen af de to badebroer som det første gå i gang næste forår. Promenaden vil have anlægsstart i oktober 2023 samtidig med Strandpladsen med gynger. Med andre ord vil projektet være afsluttet i slutningen af 2023 og starten af 2024.   

Sådan ser planen ud for mellem havnene.
Så flot kommer Strandpladsen med gynger ved lystbådehavnen til at se ud. I baggrunden ses promenaden og broerne.
Det er er strandpladsen kommer til lægge

 Høj inddragelse af borgere og brugere
Der har i projekteringsfasen været en høj inddragelse af borgere og brugere i Hvalpsund. I omegnen af 30 borgere har været med i forløbet omkring områdefornyelse “Hvalpsund – Mellem Havnene

I den forbindelser er der i starten af året blevet afholdt to borgermøder i Hvalpsund Hallen og efterfølgende et ekstraordinært møde i Nautilus’s klubhus.  

Afsættet har hele tiden været den foreliggende visionsplan for Hvalpsund, samt de tanker og idéer som arbejdsgruppen “Mellem havnene” har arbejdet med, suppleret med input fra bestyrelsen for Nautilus og “Flugten til Hvalpsund”.

Fysisk forbindelse mellem havnene prioriteret
Der har hele tiden været bred enighed om, at det er den fysiske forbindelse mellem havnene, som skal prioriteres. Det vigtige på dette sted er vandet, stenene, himlen og opholdet ved vandet, som skal styrkes gennem enkle greb af kvalitet.

Med afsæt i disse tanker og idéer præsenterede Kjølhede arkitekter tidligere i år et samlende projektforslag for området mellem havnene. Fra borgerne var der dog ønske om at stiforbindelsen mellem havnene kunne forlænges et yderligere stykke.

Dette er blevet løst, således at promenaden kommer til at dække 92% af strækningen.

Den nye kystsikring er etableret, men det bliver først næste år at promenade, badebroer og strandplads etableres

En del af en større udvikling af Hvalpsund
Områdefornyelsen mellem havnene er en del af en større udvikling af Hvalpsund, som understøttes af både kommunale og private investeringer samt en række tiltag, som Hvalpsunds foreningsliv står bag.

Den igangværende og kommende udvikling af området ved lystbådehavnen mod nord, bygger i høj grad på den gældende lokalplan fra 2014.

Flere ting er allerede iværksat
En række initiativer er allerede iværksat. For øjeblikket er Vesthimmerlands Kommune ved at omlægge Fjordvej bag om Marina for 2,3 mio. kr. Der etableres ny plads til vinter-oplag af både og nyt mastehus for 5 mio. kr.

Flere boligbyggerier
Begge projekter baner vejen for flere nye boligbyggerier. Det første er netop gået i gang, hvor Aars Boligforening opfører seks rækkehuse.

I de kommende år forventes der endnu flere nye boligområder i lystbådehavnområdet i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune har netop sat arealet med tidligere Restaurant Marina til salg med henblik på nedrivning og opførelse af nye attraktive boliger.      

Bedre vilkår for sejlende
Desuden har Vesthimmerlands Kommune netop etableret en læmole ved indsejlingen til lystbådehavnen og har forstærket ydermolen med adgang for gående. Dette har kostet 3,5 mio. kr.

Vandsportsklubben Nautilus arbejder på et nyt klubhus og mindre bygninger til robåde og kajakker, der placeres nær lystbådehavnen og den nye opliggerplads.

Nye ting allerede etableret ved erhvervshavnen
Udviklingen af området ved erhvervshavnen er også i gang Her er der etableret flex-parkering og efter sommerferien følger begrønning af den eksisterende parkeringsplads.  Legepladsen er blevet udvidet og har fået ny toiletbygning. Anlæggelsen af en solnedgangsplads i vandkanten nær færgelejet går i gang i slutningen af august måned. Desuden er der ved at blive lavet et skitseforslag for et nyt aktivitetshus ved havnen.

Det sker meget frem til udgangen af 2024
Områdefornyelsen der gennemføres i 2021-2024 beløber sig til 3 mio. kr. og omfatter også stier gennem og omkring Hvalpsund med et forbindende mødested midt i byen ved Dagli Brugsen.

I alt har/er fem arbejdsgrupper været/er i gang med de mange projekter. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: