Tilbygning Farsø Rådhuscenter et skridt nærmere

FARSØ: Vesthimmerlands kommune har haft arealet øst for Farsø Rådhuscenter udbudt til salg. Ved udbudsrunden, som sluttede den 23. april, indkom der to tilbud. Kommunen valgte at overdrage grunden til højestbydende Escot Erhvervsejendomme.

Grunden omfatter et areal på 3000 m2 beliggende ved Th. Eriksens Vej umiddelbart bag Rema 1000 og SuperBrugsen.

Højeste bud lød på kr. 4.520.000. Dog skal kommunen afholde omkostninger til etablering af p-pladser for kr. 1.700.000, så kommunes nettoindtægt bliver på kr. 2.820.000.

Iflg. udbudsmaterialet skal arealet anvendes til en tilbygning som skal anvendes til center, butiksformål og andre kunderelaterede funktioner, samt p-pladser. Den maximale tilbygning må højest være på 2200 m2.

Escot Erhvervsejendomme ejer i forvejen bygningen som rummer Rema 1000 i Farsø.

Lars Bechmann fra Escot Erhvervsejendomme fortæller at udbudsrunden er gået så stærkt været og så speciel at de ikke på nuværende tidspunkt har færdige gennemarbejdede ideer og skitser til deres projekt, men at man nu vil arbejde på højtryk på sagen. Det har været vigtig for Escot Erhvervsejendomme at sikre deres nuværende lejer Rema 1000 bedst mulige betingelser for at drive forretning. Lars Bechmann forventer dog at der om ca. 14 dage vil lægge planer klar, dog skal arealet lige erhverves da der ikke er skrevet endelige papirer endnu.

Skuffelse i Centergruppen
Den anden der gav et bud på arealet var Centergruppen I/S som i forvejen ejer bygningerne der rummer Farsø Rådhuscenter, undtaget Rema 1000 og SuperBrugsen.

Kaj Jensen fra Centergruppen er meget skuffet og ked af at det ikke var dem der fik arealet.

 – Vi har i over 4 år arbejdet med projektet, som faktisk allerede startede op i den gamle Farsø kommune. Der har været mange problemer med projektet undervejs som også har medført store omkostninger og kostet adskillige arbejdstimer, så er det ærgerlige ikke at kunne gøre projektet færdigt, fortæller Kaj Jensen.

 – Vores projekt er gennemarbejdet og vi kunne for den sags skyld gå i gang med byggeriet i morgen.

– Vores projekt var ikke ”bare” en tilbygning til centret, men en gennemgribende ændring af Farsø Rådhuscenter som også indbefatter udvidelse af mindst 4 af de nuværende butikker samt et tilsagn om 1-2 helt nye butikker i centret.

Kaj Jensen erkender at det er den højestbydende der sætter dagsordenen.

Håber på godt samarbejde
Formanden for Centerforeningen i Farsø Rådhuscenter Per Nielsen, er glad for at mange års planer om udvidelse af centret nu endelig ser ud til at gå i gang. Men vi tør næsten ikke tro på det, det har været undervejs så længe.

Samtidig er jeg meget spændt på at se Escot Erhvervsejendommes projekt. Vi kender i store træk Centergruppens ideer, som for centret som helhed så godt ud med mulighed plads til nye butikker og for at nogle nuværende kunne moderniseres og gøres større. Samtidig syntes jeg at det store indgangsparti som var skitseret i lokalplanen var rigtig flot. Jeg kan kun håbe på at Escot Erhvervsejendomme har samme mål og høje ambitioner, nemlig få centret til at fremstå som en helhed. Vi er trods alt ikke større end at vi alle er afhængige af at få et godt samarbejde.

Mangler kun lagerplads
Leo Thomsen, Rema 1000, hvis udlejer har erhvervet arealet umiddelbart bag hans butik havde mandag ikke kendskab til hvem der havde erhvervet grunden umiddelbart uden for hans butik. 

 – Jeg har haft så travl med mit fødselsdagssalg, at det har jeg ikke haft tid til at tænke på, men det lyder da spændende.

Leo Thomsen kender på nuværende tidspunkt ikke til planer som omfattet hans butik. Til spørgsmålet om han kunne tænke sig at udvide sit butiksarealet fortæller Leo Thomsen at han mener at hans butik har den rigtige størrelse, men at man dog mangler en del mere lagerplads.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: