Tidligst indvielse af Johannes V. Museet til efteråret

FARSØ: Samtidig med at der arbejdes og ventes tålmodigt på Johs. V. effekter fra Nationalmuseet, finder bestyrelsen for Johannes V. Jensen Museet også tiden rigtig til at ændre i vedtægterne.

Johs. V. Jensen Museet forventes tidligst indviet til efteråret.

Anledningen er at bestyrelsen for øjeblikket kun består af tre medlemmer efter at bestyrelsens litterære ekspert Anders Thyrring Andersen har trukket sig fra bestyrelsen, ligesom Støtteforeningens udpegede medlem Evald Saarup har gjort det.

Bestyrelsesformand for Johannes V. Jensen Museet, Uffe Bro har derfor fremsendt kommunens Kultur- og Fritidsudvalg en anmodning om, at der udpeges nye medlemmer til museets bestyrelse, og at bestyrelsessammensætningen ændres, således at bestyrelsen fremover består af 5 personer alle udpeget af byrådet, hvor de tre udpeges efter indstilling fra Johannes V. Jensen Museets Støtteforening. Desuden foreslås et af de to medlemmer, som ikke indstilles af Støtteforeningen valgt blandt byrådets egne medlemmer.

Der pågår pt. forhandlinger, udregninger og undersøgelser af, hvilke effekter fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse museet skal låne af Nationalmuseet, og hvordan disse skal udstilles.

Disse forhandlinger forventes afsluttet omkring sommerferien. Det er en vanskelig arbejdsproces, som ikke unødig bør forstyrres, forlænges eller vanskeliggøres yderligere, lyder det fra museets bestyrelse, idet det kan få økonomiske konsekvenser.

Det er administrationens opfattelse, at den nuværende bestyrelsesbeslutning om udlånet fra Nationalmuseet og aftalen med udstillingsarkitekt bør følges uanset om, der udnævnes en ny bestyrelse eller gives museet nye eller ændrede vedtægter.

Det forventes, at den endelige udlånsaftale kan godkendes og underskrives i løbet af august måned, og at en indvielse af arbejdsværelset kan ske i det tidlige efterår.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: