Tak til Palle Jensen

Af: Signe Nøhr og Svend Jørgensen, De Konservative, medlemmer af Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet, har i flere aviser – på vegne byrådsgruppen – kommenteret vores indlæg om udligningsreformen for en god uge siden. 

Palle Jensen har helt ret i, at hverken vi to eller vores parti har haft indflydelse på reformen. Det nævnte vi nu også i vort indlæg. Men alligevel tillod vi os at glæde os over reformen, set med Vesthimmerlandske briller, og det vil vi gerne gøre igen. 

Selv om aftalen sandsynligvis ikke bliver så god for vores kommune, som regeringen i første omgang meldte ud, så vil udligningsreformen kunne bidrage til, at vi kan forbedre velfærden. Det er godt for borgerne. Det vil gøre Vesthimmerland til et endnu bedre sted at bo. 

Det er også godt for borgerne, at reformen giver mulighed for, at kommunen kan sænke den alt for høje skatteprocent fra 27% til 26,3% med fuld finansiering fra staten. Det giver borgerne 38 mill.kr. mere mellem hænderne om året.  

Vi forstår Palle Jensens læserbrev således, at også han og S vil stemme for skattenedsættelsen. Det glæder vi os over. Lavere skat har jo ellers ikke været Palle Jensens livret.  Palle Jensen nævner også i sit indlæg, at vi konservative til forrige budget foreslog besparelser på ældreområdet og nedskæringer i medarbejderstaben på området. Han ved naturligvis godt, at vort forslag dengang gik ud på, at Sundhedsudvalget – med Palle Jensen som formand – skulle finde ud af, hvorfor Vesthimmerlands udgifter til fritvalgsordningen i hjemmeplejen er væsentligt højere end i vore nabokommuner. Vel at mærke uden at det tilsyneladende betyder bedre service til borgerne. 

Eller med andre ord, kan pengene bruges på en klogere måde, så der vil blive penge fri til flere ”varme hænder” til borgerne. Det er ikke en spareøvelse, men sund fornuft. Kommunens penge skal jo bruges fornuftigt. 

Det ville Palle Jensen ikke have undersøgt dengang. Derfor glæder det os, at det i Sundhedsudvalget for et par uger siden blev aftalt, at dette vigtige spørgsmål nu alligevel skal undersøges, for vi går da ud fra, at Palle Jensen stadig er med på det. 

Men tilbage til Udligningsreformen og skattenedsættelsen. Selv om vi to ikke havde nogen indflydelse på beslutningerne, så mener vi, at begge dele er gode for borgerne i Vesthimmerland, og hvis Palle Jensen har haft indflydelse på reformen, så fortjener han stor tak.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: