Svar

Svend Jørgensen og Per Nyborg, Konservative

Svend Jørgensen og Per Nyborg, Konservative

Af: Svend Jørgensen og Per Nyborg, Konservative byrådsmedlemmer i Vesthimmerlands Kommune

til Kræftens Bekæmpelse, Hjernesagen, Hjerteforeningen og Gigtforeningen i Vesthimmerland

Fire foreninger i Vesthimmerland, Kræftens Bekæmpelse, Hjernesagen, Hjerteforeningen og Gigtforeningen har foreslået at tilbuddene på sundhedsområdet udvides med en ”pårørendevejleder”, som skal hjælpe og vedlede pårørende til sygdomsramte borgere.

Vi har ikke tidligere tænkt over, at også pårørende til sygdomsramte borgere har behov for hjælp og støtte. Men det er absolut et godt forslag fra de fire lokale foreninger, og vi giver tilsagn om, at den Konservative gruppe i det nye byråd vil arbejde videre med forslaget.

Ved sygdom i familien er det ofte de pårørende, som – udover at bekymre sig om sygdommen og fremtiden – også skal få dagligdagen til at fungere og holde modet oppe hos resten af familien. Og ofte er der jo børn involveret.

Så et rigtig godt forslag, som den Konservative gruppe vil tage op straks i den nye byrådsperiode.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: