Svar på læserbrev vedr. palliationsafsnittet på Farsø Sygehus

Asger Andersen

Asger Andersen

Af: Asger Andersen, Formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune

fra sygeplejen i Farsø vedrørende mulig flytning af Palliationsafsnittet på Farsø Sygehus til Aalborg

Jeg vil gerne rette en stor tak til hjemmeplejen i Farsø, som i læserbrev d. 21.12. 2023 har gjort opmærksom på problemstillinger forbundet med den mulige flytning af palliationsafsnittet på Farsø Sygehus til Aalborg. Jeg har med stor interessse læst deres synspunkter og er enig i disse betragtniger.

LÆS LÆSERBREVET FRA HJEMMEPLEJEN I FARSØ HER

At fremme livskvaliteten for de borgere og pårørende, som er blevet ramt af livstruende sygdom er en vigtig opgave for sundhedsvæsenet. Her spiller blandt andre sygeplejen i Farsø en vigtig rolle, når dedikerede sygeplejersker sikrer professionel lindrende pleje og omsorg til den syge og bidrager til at skabe tryghed for dennes pårørende.

Som det fremgår af læserbrevet fra sygeplejen i Farsø, kan de ikke løse denne opgave alene. De er stærkt afhængige af de nærmeste samarbejdspartnere, herunder Det Palliative Team og Afsnittet for lindrende Behandling på Farsø Sygehus.

Ved uhelbredeligt syge mennesker har vi et særligt ansvar for at sikre vores borgere den optimale pleje og lindring i en svær situation. Mange borgere ønsker også i forbindelse med livets aflautning at blive i eget hjem så længe det er muligt og ikke mindst af den grund har vi brug for lokale tilbud, som kan bakke vores sygepleje op, når de plejer uhelbredeligt syge i deres eget hjem.

Skulle Region Nordjylland mod al forventning beslutte at flytte Det Palliative Team og Afsnittet for lindrende behandling fra Farsø Sygehus til Aalborg, er det også min bekymring, at det ellers så stærke lokale samarbejde opløses, og at vigtige kompetencer forsvinder. Dette vil medføre betydelige konsekvenser for mennesker i en svær situation.

Jeg deler som formand for Sundheds- og kulturudvalget i Vesthimmerlands kommune bekymringerne for, at flytningen af palliationsafsnittet til Aalborg vil medføre en betydelig forringelse af serviceniveauet for borgere i Vesthimmerlands Kommune, og af den årsag vil jeg personligt kæmpe hårdt for en bevarelse af Det Palliative Team og Afsnittet for lindrende Behandling i Farsø.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: