Sundhedshus Farsø åbner 2. januar – FOTOS

FARSØ: Den 31. august 2022 blev første spadestik taget til Sundhedshus Farsø.  Den 2. januar åbner det med Farsø Lægehus som den første lejer.

Farsø Lægehus er tidligere kendt som Lægehuset Dr. Ingrids Vej, men har naturligvis i forbindelse med flytningen ændret navn. Det skete i forbindelse med at praktiserende læge Steinar Sandberg overtog lægepraksis i 2021.

Det var også på det tidspunkt at Steinar Sandberg blev involveret i projekt Sundhedshus Farsø. Så han har rent faktisk selv, langt hen ad vejen, været med til at designe og indrette det.

Været undervejs siden 2005
Sundhedshus Farsø har været rigtig længe undervejs, faktisk siden 2005. Det har været en lang ”fødsel” at projektere og finansiere. Huset har derfor også undervejs ændret status fra et sundhedshus til et lægehus, grundet øget behov for lægedækning. Behov som Staten heldigvis har været med til at understøtte økonomisk ellers er det Vesthimmerlands Kommune som står for byggeriet og er udlejer af faciliteterne.

I sin tale i forbindelse med spadestikket lød det fra formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersent:

-Jeg har arvet dette projekt fra de to forrige sundhedsudvalg. Vi har en rigtig lang historik i forhold til at komme i gang med Sundhedshuset her i Farsø. Der har været søgt penge ad flere omgange. Vi har både haft pengene frem og tilbage, for at få dem til at blive til flere. Der har også været en politisk proces i forhold til at få kommunale midler ind i projektet. Men det er først og fremmest sket fordi der igennem mange år har været et samarbejde med de praktiserende læger her i Farsø. Først Kari Hjulgaard og nu Steinar Sandberg. For når vi bygger et lægehus/sundhedshus, så er vi også helt afhængige af, at der også er nogle læger der synes, at det er interessant at rykke ind i. Det er der heldigvis.

Placeringen har også været diskuteret rigtig meget. Skulle det være på denne grund eller skulle det være på sygehusgrunden på Fredensvej. Valget er faldet her – og det er fordi, at vi under ingen omstændigheder – ved at tage et kommunalt initiativ, vil risikere at forhindre Regionen i at gøre noget mere.

Vi får mere og mere brug for sundhedsvæsenet
Det vi ved er, at vi får brug for at udvide vores sundhedsvæsen i Vesthimmerland betydeligt i de kommende år. Hvorfor?. Fordi vi bliver ældre og ældre. Vi bliver ikke bare 80, vil bliver 90 og 100 år. Det giver nogle udfordringer. Det betyder vi kommer til at bruge sundhedsvæsenet endnu mere. Heldigvis er vi blevet rigtig gode til at behandle såkaldte multisyge. Vi har et sundhedsvæsen der kan noget. Det er en kæmpe gevinst, at vi har al den viden og al den praksis der skal til.

Første lejer af huset er Farsø Lægehus, men der er plads til flere specialer i huset.

Et sundhedsfællesskab
Sundhedshus Farsø er på 665 m2 som både kommunen ejer grund og bygning til. Det er indrettet med alle de moderne faciliteter et tidssvarende lægehus og et sundhedsfælleskab skal bruge.   

Som moderne Sundhedshus er det planen at det gerne skal trække flere sundhedsaktører til. Ud over flere læger til Farsø Lægehus, så er et fællesskab med flere specialer såsom en jordemoder, en bioanalytiker og en psykolog et ønske – og som der er plads til i huset.

Imponerede ministre
I august i år havde Sundhedshus Farsø, hvor det endnu ikke var færdigbygget, ministerbesøg, nemlig af Sundheds- og Indenrigsminister Sophie Løhde og Økonomiminister Stephanie Lose. De var tydeligt imponeret af initiativet og kræfterne bag Sundhedshus Farsø og interaktionen med Farsø Sygehus og kommunens korttidspladser på Plejecenter Højgården.   

Flytning fra Dr. Ingrids vej til Bystrupparken i fuld gang
Sidste onsdag modtog Steinar Sandberg ibrugtagningsgodkendelsen, og straks derefter begyndte han at sende de første flyttekasser fra Dr. Ingrids Vej til Bystrupparken 20.

Farsø Lægehus, tidligere kendt som Lægehuset Dr. Ingrids Vej, pakkede flyttekasserne før jul.

Farsø Lægehus har af natulige årsager lukket mellem jul og nytår, så alt er flyttet og på plads til åbningen den 2. januar.        

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: