Succesen fortsætter i Hvalpsund Golf Club

HVALPSUND: Generalforsamling med fuldt hus, stigende greenfee-indtægter, et positiv regnskab og rekorddeltagelse i årets matcher, flot sponsoropbakning og masser af rosende artikler i diverse golfmagasiner. Man kan rolig sige at succes’en fortsætter i Hvalpsund Golf Club

Mere end 100 medlemmer af Hvalpsund Golf Club var mødt frem til generalforsamling, for både at kaste et positivt blik på det forgangne år og for at høre nærmere om sæson 2012 aktiviteter og tiltag.

Masser af succes
Det er ikke ligefrem succeshistorierne, der står i kø blandt landets golfklubber i øjeblikket, da mange klubber har det rigtig svært på mange fronter. Men i Hvalpsund Golf Club er historien noget anderledes og positiv. Meget positiv endda, og det til trods for, at de fleste skeptikere, ikke levnede banen mange chancer, da de første huller blev taget i brug tilbage i 2008. Men sidenhen har den ene succes afløst den anden.

Da Hvalpsund Golf Club sidste tirsdag holdt generalforsamling var det det for fulde huse. Over 100 medlemmer havde lagt vejen forbi klubhuset i Hvalpsund, for at høre sidste nyt om klubben. Og der var masser af godt af berette om.

Højt aktivitetsniveau
Under formandens beretning kunne Hardy Mortensen fortælle om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Beretningen var ledsaget af en stemningsfyldt billedkavalkade på storskærm, af året der gik. Han ledte tankerne tilbage på de mange fantastiske golfmatcher og arrangementer, der har været afholdt i løbet af året. Lige fra ”Før-sæson-aften” til afslutningsmatch med rekorddeltagelse.

Medlemssituationen er også positiv, og for at skaffe nye medlemmer, er der holdt forskellige åbent hus arrangementer i løbet af sæsonen og det er lykkedes igen i år, at få en positiv medlemstilgang.

– At vi, som tidligere nævnt, er kommet på Danmarks-kortet, har også betydet en markant fremgang af greenfeespillere. Igen i år har der været en stor stigning i antallet af greenfee-spillere. Faktisk har vi 36 pct. flere greenfee-gæster i år i forhold til sidste år, der også var en fantastisk sæson. Og sammenligner man med øvrige danske golfklubber, der generel har en nedgang i greenfee-gæster på omkring 15 pct., så gør det bare det opnåede resultat endnu flottere.

Men vi er heller ikke kommet sovende til det, fortalte formanden. Markedsføringsmæssig er der gjort en kæmpe indsats for at få Hvalsund Golf Club på Danmarks kortet. Og det er lykkedes!. Vi har været på flere messer i løbet af året, blandt andet Ferie for Alle i Messecenter Herning. Derudover har vi indgået samarbejde med flere golfklubber i nærområdet. Klubben har været omtalt i flere golfmagasiner og det har også været med til at vise vejen til Hvalpsund. Der er indført en frit-spils-ordning med en række golfklubber i nærområdet, således at golfspillerne i Løgstør, Aars, Skive, Morsø og Hvalpsund, kan spille frit på hinandens baner for et mindre engangsbeløb, til glæde for både spillere og golfklubberne. Der er stor tilfredshed med ordningen som også fortsætter næste år.

Hvalpsund Golf Club har også hjulpet naboklubben Himmerlands Golfklub, da deres baner er under renovering og formanden roste medlemmerne for at havde taget godt imod gæsterne derfra.

Juniorafdelingen er for alvor kommet i gang i år, og vi håber at kunne fortsætte udviklingen med de unge spillere også fremover.

Afslutningsvis takkede formanden greenkeeperne for de flotte baner, der har fået så mange rosende ord i flere af landets golfmagasiner. En særlig tak var der også til klubbens sponsorer, for uden dem og deres støtte, var det ikke muligt at drive en golfklub. Der var også tak til de mange frivillige, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats for at klubben kan fungere. Bestyrelsen og de forskellige ugeklubber blev ligeledes takket for et godt og frugtbart samarbejde i årets løb og formanden nævnte til slut, at planlægningen til 2012 sæsonen er i fuld gang.

Efter formandens beretning blev økonomien gennemgået af revisor Ole H. Poulsen. Som budgetteret viste regnskabet et lille overskud, hvilket er meget tilfredsstillende, især når man sammenligner med udviklingen i mange af landets øvrige klubber.

Efter regnskabsgennemgangen var der valg i henhold til vedtægterne. Både Torben Pedersen og Peter Møller var villige til genvalg, og blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Palle Asmussen og Dorthe Byrialsen blev genvalgt som bestyrelses-suppleanter og Ove Nørskov blev genvalgt til revisor, mens Ole H. Poulsen blev valgt som revisorsuppleant.

Straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hardy Mortensen som formand og de øvrige poster forsætter ligeledes uændret.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: