Succes med kommunal rehabilitering for kronisk syge

FARSØ: Permanent tilbud til borgere med KOL, hjertekarsygdomme og type-2 diabetes. Et vellykket samarbejde om rehabilitering af kronisk syge i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner resulterer nu i, at der fra januar 2011 tilbydes rehabilitering på hold i Farsø og Hobro.

Sjov motion med ballon-badminton. Vi lægger stor vægt på at have det sjovt og grine sammen

Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner har siden marts 2009 samarbejdet om et fælles projekt for at optimere indsatsen overfor borgere med KOL og hjertesygdomme. Samarbejdet har været velfungerende, og det er lykkedes de to kommuner at skabe et rehabiliteringskoncept, der allerede har hjulpet 140 borgere i de to kommuner.

Hjælp til at mestre sygdommen
Rehabiliteringsforløbet har givet deltagerne mere kontrol over deres sygdom. Eksempelvis mere kontrol over åndedrættet i forbindelse med KOL eller over angst for at presse sig selv i forbindelse med hjerteproblemer. De har fået øget kendskab til kroppens belastningsgrænser, og er blevet mere opmærksomme på egne ressourcer. Samlet set får deltagerne bedre muligheder for at tage vare på egen sundhed i hverdagen med KOL eller en hjerte-karsygdom.

Mange har allerede inden de har afsluttet forløbet lagt en plan for, hvordan de vil fastholde de mange gode ændringer, de har oplevet.

Meningsfuld træning er brugbar i hverdagen
Tilbuddet består af en rehabiliteringspakke med træning og undervisning i 12 uger. Holdindsats skal give deltagerne mulighed for at møde ligestillede. Pårørende inviteres og opfordres til at deltage i relevante dele af undervisningen og træningen.

I udarbejdelsen af undervisning lægges der stor vægt på, at de emner, der arbejdes med, er relevante og meningsfulde for deltagerne, og at de kan anvendes af deltagerne i deres hverdag.

Prioritering udløser nye tilbud
– Vi ser en væsentlig opgave i at prioritere indsatsen overfor borgere med kroniske sygdomme. På baggrund af succesen med projektet har kommunerne indgået en aftale om at skabe et fælles rehabiliteringsteam bestående af to sygeplejersker, to fysioterapeuter og en klinisk diætist, udtaler fysioterapeut Morten Vang Jensen, der samtidigt oplyser, at tilbuddet bliver sat i drift fra 2011og de første hold starter midt i januar. Tilbuddet udvides med rehabilitering til borgere med type-2 diabetes.

Involvering og støtte udvikler egenomsorg
Projektet bliver evalueret af lektor og videnscenterleder Jette Bangshaab fra University College Nordjylland. Hun har interviewet 28 deltagere fra projektet. Evalueringen viser, at borgerne oplever en øget mulighed for at være medvirkende i deres egen rehabiliteringsproces. Den sociale støtte, det giver at være en del af en gruppe, styrker oplevelsen af at kunne mestre egen situation og derved opnå en øget grad af egenomsorg.

– Gennem uformel atmosfære og ligeværdig dialog er der skabt gode rammer for deltagernes involvering og for oplevelsen af at kunne udvikle og dele sin viden om sygdom og sundhed, pointerer Jette Bangshaab.

FAKTA:
Om kurserne
Kurserne vil forgå i Farsø og Hobro og de første kurser starter medio januar 2011.

Træning og undervisning varetages af et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af fysioterapeuter, sygeplejersker og klinisk diætist

Hvordan kommer jeg til rehabilitering

Borgere, der har behov for træning og undervisning i forbindelse med kroniske sygdomme opfordres til at kontakte deres egen læge for at blive henvist.

Kronisk Sygdom
I de senere år er der kommet mere fokus på kroniske sygdomme – både i sundhedsvæsnet og i samfundet generelt. Dette skyldes at kroniske sygdomme bliver stadig mere udbredte. I Danmark anslår Sundhedsstyrelsen at omkring 1,5 mio. danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme.

Hos den nydiagnosticerede kronikker består rehabiliteringsindsatsen overvejende af et struktureret patientuddannelsesprogram, hvor patienterne opnår viden og færdigheder, som skal sætte dem i stand til selv at træffe bevidste valg. Formålet er, at patienterne selv skal være en aktiv medspiller i både behandling af sygdommen og forebyggelse af komplikationer.

Omfanget af kronisk syge i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommune anslås til at være 2130 borger med type 2 diabetes, 4750 borger med KOL og 1200 borger med iskæmisk hjerte sygdom (forkalkning af hjertes blodkar).

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: