Strandby skole har taget første spadestik til nyt byggeri

Af: Candy Fröse

STRANDBY: I dag kunne Strandby skole tage det første spadestik til skolens nye byggeri.

Formand for Vesthimmerlands Børne- og Skoleudvalg Jan Dyregaard tager her det første spadestik til Strandby skoles nye byggeri sammen med elev i børnehaven Andreas Witte Buus.

Dagen for spadestikket til Strandby skole blev også gjort til en festdag for Strandby skoles elever. Her er det Mathias, Markus, Lasse, Jannick m.fl. fra 1. klasse, der spille stomp på murerbaljer for deres kammerater og de øvrige der deltog i den festlige dag.

Der vil blive opført en ny bygning på 400 m2 i forlængelse af den nuværende børnehave. Dermed kommer den nye landsbyordning, SFO’en og børnehaven under samme tag.

Bygningen kommer også til at indeholde et multifunktionelt rum – et nyt værkstedslokale på ca. 40 m2, som dels skal benyttes af børnehave og SFO, men som også skal fungere som nyt billedkunst- og håndarbejdslokale for skolen.

Lige for øjeblikket råder Strandby skole ikke over noget håndarbejdslokale, og billedkunstlokalet ligger i kælderen og er meget utidssvarende.

Det nye byggeri forventes at stå færdigt til maj. Det er arkitekt Jens Skadhauge fra arkitektfirmaet Krog Madsen der har tegnet tilbygningen, som bl.a. rummer en hems til hver af de to nye stuer.

Til det officielle spadestiks-arrangement i fredags, var det formand for Børne- og Skoleudvalget Jan Dyregaard og Andreas Witte Buus fra børnehaven der i fællesskab tog det første spadestik. Derefter gik børn, elever, personale, forældre og inviterede gæster til festsalen hvor først børnehaveklassen og 1. klasse underholdte med en gang stomp på murerbaljer. Derefter holdt Jan Dyregaard en tale. Endelig rundede Pia Johansen og Anne Mette Rasmussen af med en tale, hvor de bl.a. takkede forældrene for indsatsen med opsætning af den nye legeplads og vidste billeder fra arbejdsweekenderne. Omkring 50 forældre har hjulpet til med den nye legeplads, der ligger samme sted hvor den gamle legeplads lå. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: