Strandby skole har indviet sin nye multibane

STRANDBY: I dag kunne Strandby skole indvie sin nye multibane.

Multibanen blev straks taget i bruge efter indvielsen. Som det her ses, kunne det være lidt svært for Nicoline fra 5. klasse, at hamle op med idrætslærer Helge Poulsen i basketball.

Her ses Bue Kortegaard Becher fra 6. klasse i gang med at klippe det ene af de to røde bånd, der skulle markere indvielsen af den nye multibane i Strandby

Det blev en festlig dag.  De to elevrådsformænd fra 6. klasse, Theresa Rasmussen og Bue Kortegaard Becher, fik lov til at klippe hvert deres røde bånd, ved hver af de to indgange til multibanen. Herefter var der fodboldkamp – elevrådet mod lærerne. Denne kamp blev – til publikums store jubel, vundet af eleverne med cifrene 2-1. Hernæst var der revanche i disciplinen basketball, som blev vundet af lærerne med de samme cifre 2-1.

Pengene til opbygning af banen stammer fra Landsbyudvalget, som har bevilliget kr. 38.000 af kvalitetsfondsmidlerne til projektet. Underlaget til multibanen havde skolen i forvejen, idet et asfaltstykke på sportspladsen, som hidtil har været brugt til højdespring, er blevet inddraget til banen. Som skoleleder på Strandby skole, Anne Mette Rasmussen siger, er der jo ikke noget til hinder for at multibanen også fremover kan bruges til højdespring også.

Det er skolens pedel, Jørgen Kristoffersen, der har tegnet banen, som er opbygget af såkaldte "vognplader" og galvaniseret jern. Jørgen Kristoffersen og skolens to pedelmedhjælpere Kenneth Viborg og Klaus Christensen har selv opført banen. Stolperne er blevet støbt ned i cement og vaterpasset har været fremme rigtig mange gange.

– Vi synes faktisk, at banen er flottere end dem man kan købe færdige!, siger Anne Mette Rasmussen. På banen kan der både spilles fodbold, håndbold, hockey og basketball.

Multibanen bliver allerede brugt flittigt hver dag – både i og uden for skoletiden af børnene i Strandby.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: