Stort aktivitetsniveau i hallerne

FARSØ: – Der kommer stadig utrolig mange mennesker i hallerne, og det er ikke bare sport, det er også mange andre ting. Sådan lød det i aften på Farsø Hallernes generalforsamling, fra formand Hans Jensen.

Fungerer fint som multihus
Hallen fungerer helt klart som det multihus, der i sin tid var lagt op til, og det er dejligt at konstatere de mange forskelligheder, der mødes.

Vi har udover sporten et hav af arrangementer. Det går lige fra musikoplevelser, foredrag, politiske

møder, virksomhedsarrangementer, kursister og meget mere. Omkring sporten er der også mange arrangementer, og det er lige fra badmintonstævner, håndboldturneringer, fodboldarrangementer, gymnastikopvisninger, samlinger og meget mere.

Det betyder, at der er få weekender, hvor der ikke foregår et eller andet i hallerne.

For få parkeringspladser
Omkring de mange gæster og udøvere har vi en udfordring på vores parkeringsareal, der gerne skal løses meget snart og gerne allerede i 2012, hvis det er muligt. Dels er pladsen ikke stor nok, hvilket giver nogle særlige udfordringer, men det kan måske godt klares. Værre er det, at afstribningen til parkeringen er væk, og asfalten bestemt ikke er i den bedste stand. Da det er kommunens areal, håber vi på, at de også vil tage den udgift på dem meget snart, idet der til tider kan være totalt kaos på parkeringspladsen.

Belægningsprocent tilfredsstillende
Som i 2010 har vi også i 2011 en tilfredsstillende belægningsprocenten på hallerne. Stort set alt er udlejet i sæsonen, og der er ikke mange kvadratmeter, der ikke er solgt. Vi har dog i Farsø en træningshal, der godt kunne udlejes noget mere i dagtimerne. Vi mangler nogle personer, der kunne tage initiativ til tiltag i dagtimerne. Det kan eksempelvis være motionister, der har brug for motion og leg med en bold, eller måske kan det kombineres med sundhedskurser af forskellig karakter. Så hvis der er nogle personer, der går og brænder for noget, vil vi meget gerne drøfte nye tiltag, lyder opfordringen fra Hans Jensen.

Vi har fortsat et ønske om, at vi kan få udlejet hallerne noget mere i perioden fra april til august, hvor vinteraktiviteterne er sat lidt i stå. Her er det oplagt, vi skal satser på sport og kursus arrangementer. Det vil være rigtig godt, hvis vi i denne periode kan få træningsophold, der kan belægge vores indendørs faciliteter og kapacitet i øvrigt.

Tip-top faciliteter skal skabe bedre salg
Med tip-top moderne kursus- og overnatningsfaciliteter skal hallerne have skabt et bedre salg, idet vi skal have en større udnyttelse af vores kapacitet på servicering af gæster. Det er primært her, der er forventninger til, at de fremtidige indtægter vil stige.

Vi har i 2011 ikke haft tilstrækkelig med gæster, og vi må konstatere, at finanskrisen også har ramt hallerne, idet der er mange, der har skåret ned på sportsopholdene, og desværre har vi også kunne mærke det på kursusophold. Det betyder, at kapaciteten i hallerne ikke udnyttes optimalt, og det koster på bundlinjen.

Vi håber og tror på, at det vil udvikle sig positivt i 2012, idet vore foreløbige bookinglister ser gode ud. Der arbejdes på mange fronter for at udvikle dette område, og der er en stigende interesse for vores sted, så mon ikke, vi får en vending.

Vi arbejder på udvikling af vores brand, og forsøger at markedsføre vores unikke sted. I 2011 deltog vi i feriemessen i Herning, hvor vi havde fokus på golfophold. Vi har ligeledes i 2012 også deltaget på denne messe, hvilket allerede har givet os mange ophold. Vi gør rigtig meget for at komme ind hos de svenske og norske sportsbureauer, og vi forventer i 2012 en markant vækst.

Fokus på kursister
Ligeledes skal vi bevare fokus på kursister, og der vil også fremadrettet skulle arbejdes med at udnytte vore fantastiske kursusfaciliteter. Der et tale om moderne faciliteter, der ligger på et højt niveau. Vi har i dag et samarbejde med Maestro, og vi forsøger at tiltrække andre kurser til Farsø, således vi kan udnytte faciliteterne mest mulig.

I tilknytning hertil skal blot nævnes, at vi har en fantastisk Thitsal, der kan tage ca.120 konference gæster, men samtidig også kan avendes til andre formål. Så kære kursusudbydere – I er hjertelig velkomne.

Svømmehallen renoveres
I 2011 indførte man i svømmehallen morgensvømning, hvilket har været en succes. Efter nytår er det dog som om, at der ikke har været så mange deltagere, men vi vurderer fortsat, at vi prøver at holde ved denne aktivitet. Men totalt set kan vi konstatere, at der er rigtig mange brugere af svømmehallen, hvilket glæder os meget, når vi ved, hvor dyrt det er at drive en sådan.

Vi har i 2011 arbejdet på at udbedre svømmehallen, og vi har modtaget næsten 1 mio. kroner fra vores kommune til at renovere murværk på svømmehallen. Vi har fornyelig været i gennem en licitation, og dette projekt vil snarest i 2012 blive sat i gang. Når den del er færdig har vi en svømmehal, der er renoveret på alle de basale dele, og teknisk lever op til kravene. Dette bør betyde, at svømmehallen i Farsø er sikret i mange år, således at de mange brugere kan nyde gavn af det gode anlæg

Der samarbejdes meget med Sport & Academy, der ejer overnatnings- og kursusbygningen. Dette selskab er ejet af en forening, der støtter op omkring hallen, men det skal endnu engang præciseres,

at Sport & Academy på ingen måde er en del af hallens regnskab, og at der er tale om to juridiske enheder. Aftalerne mellem selskaberne sker på markedsrelaterede vilkår, og aftalen er godkendt af Vesthimmerlands kommune.

Aktiviteter udbygges
Hallens vision er, at vi fortsat skal udbygge vore aktiviteter i hallens regi, og i endnu højere grad udnytte vores kapacitet og ressourcer. Målet er, at der på sigt kan skabes et bedre forretnings-grundlag, således at vi i højere grad bliver mere økonomisk uafhængig af andre. Vi håber, at vi kan

opbygge andre indtægtsmuligheder eller forretninger, der kan være med til et bedre økonomisk fundament.

Der er netop blevet lavet en energirapport på alle vore 4 haller, og det vil være næste skridt, som der skal arbejdes med i 2012. Det der gør sig gældende for alle punkter i rapporten er, at der kan spares penge ved at investere nogle penge, og alle investeringer måles op i besparelser på energisiden.

Dette forventer vi os meget af, og det vil få høj prioritet at få gennemført de størst mulige besparelser på driften ved investeringer i driften.

Ny centerleder har sat mange nye ting i gang
2011 blev året, hvor vi tog afsked Ernst Rieks – vores halinspektør gennem mange år – og sagde goddag til vores nye centerleder Hans Kaldal, og selv om Hans ikke har været i jobbet så længe, så borger det godt, idet der allerede er sat mange ting i gang i 2011, som vi helt sikkert vil komme til at nyde godt af i 2012 og fremover. Vi vil opleve, at der sker mange ting i 2012 på aktivitetssiden, og der vil også blive investeret en del penge til udbygning af vore faciliteter, som jeg er sikker på, at mange brugere vil nyde godt af. Og skulle der blandt vore brugere være nogle, der ser muligheder, hører vi gerne herom, og jeg er sikker på, at vores centerleder vil vurdere forslagene ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: