Store elever på kursus i at lege

STRANDBY: Elever fra Strandby skole har været på kursus for at blive uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Strandby Skole er nemlig, ligesom 700 andre skoler på landsplan, med i det populære projekt ”Legepatruljen”.

Her ses et billede fra første skoledag, hvor Natascha fra 5. kl. der er medlem af Legepatruljen, ses sammen med sin skoleven – Maria fra bh. Kl.

Det lyder måske lidt mærkeligt at sende skolens store elever på kursus i at lege, men det er alt andet lige, hvad eleverne fra Strandby Skole har været på i Aalestrup i sidste uge. Det skal nemlig være slut med at sidde inde og lumre i frikvartererne på Strandby Skole. Skolens formål med at være med i projekt Legepatruljen er at få børnene til at motionere i frikvartererne gennem leg og bevægelse.

Gennem projektet uddannes elever fra de ældre klassetrin til legepatruljer. Fire elever fra henholdsvis 5. og 6. kl. har derfor været på legekursus tilrettelagt og styret af legeinstruktører fra Dansk Skoleidræt. Tilbage på skolerne skal eleverne fungere som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i legen.

Alt for mange børn får nemlig ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.

– Børn trives godt, når de leger. Ved at fremme legen i frikvartererne kan vi øge deres fysiske aktivitetsniveau, og det er vigtigt at sætte ind allerede i skolen. Hvis børn i en tidlig alder får indarbejdet fornuftige motionsvaner, er chancerne for, at de varer ved i voksenlivet nemlig større, siger formand for Dansk Skoleidræt Lene Mygenfordt.

Via legepatruljens hjemmeside kan lejepatruljen i Strandby holde sig opdateret samt holde kontakt med de andre legepatruljer fra landets skoler, som de mødte på kurset. Her kan de også deltage i konkurrencer, få gode råd og meget mere.

Strandby Skole har trivsel som fokusområde. Sideløbende med legepatruljen har skolen en skolevens-ordning. Når eleverne starter i børnehaveklassen, får de en skoleven fra 5. kl. Skole-vennerne leger sammen i nogle frikvarter, har fælles projekter – som fx højtlæsning, og historieskrivning, hvor 5. kl. fungerer som sekretærer med børnehaveklassen som illustratorer. Dette venskab fortsætter resten af skoletiden.

FAKTA:
Legepatruljen er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger og
Dansk Skoleidræt

  • En evaluering af projektet viser:
    • Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion
    • Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive
    • Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin
    • Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: