Stor spørgelyst i valgcafe i Farsø Rådhuscenter

FARSØ: Spørgelysten fra borgerne var stor. Det var også hele formålet med den valgcafé og det vælgermøde, der idag var arrangeret i Farsø Rådhuscenter.

Samtlige opstillede lister til kommunalvalget og 24 kandidater til byrådet var til stede sammen med 5 lokale regionskandidater. 

Dermed var der rig mulighed for at komme i dialog med samtlige lister og partier for at få svar på konkrete spørgsmål, som kan gøre det lettere at få sat krydsene den 17. november.

Der var stor ros til arrangøren fra såvel kandidater som borgere for arrangementet. – Det er i sandhed noget helt andet end at stå på gaden eller ude i forsamlingshusene, lød det fra flere kandidater. Dermed mentes, den upåtrængende måde at henvende sig til borgerne på. I Farsø Rådhuscenter var det nemlig, for en gangs skyld, borgerne der henvendte sig til kandidaterne.  

At denne valgkamp adskiller sig fra tidligere, især med hensyn til kommunalvalget var tydelig. Det var ikke partiprogrammer, men i større grad personlige holdninger fra kandidaterne omkring konkrete problemstillinger i Vesthimmerland, der blev spurgt ind til.

Det skulle også vise sig på Valgmødet, der blev afholdt halvvejs i valgcafeen. Med Vesthimmerlands trængte økonomi som omdrejningspunkt, blev der bl.a. stillet spørgsmål omkring fyringer og kvalitet i hjemmeplejen.  

Et af de spidsindige til politikerne lød. Da kommunerne sidst var fattige kommuner havde man goder som Falck, sygehus, børnepasning, ældrepleje m.v., som der blev skåret ned på i de gode tider. Får vi de gamle goder igen, nu hvor det igen er en fattig kommune?. Dette rundede spørgsmål omkring akutberedskabet, Farsø Sygehus, borgerservice m.v.    

Andre centrale spørgsmål i den forbindelse gik på den fremtidige skolestruktur, forebygning af mobning, juniorklubberne m.v. 

Også holdninger til bygning af et nyt Rådhus i Aars blev der spurgt ind til, ligesom en dato for åbningen af Johs. V. Jensen museet efterlystes. 

Alle politikers svar overordnet set, er at man må forholde sig til Vesthimmerlands nuværende økonomiske situation og rationalisere derefter. I den forbindelse angreb borgerne kommunens ledelsesstil og forkerte disponering af penge. Især blev den kendte sag om den fyrede skoleinspektør Kaare Maul bragt på bane.  

Valgmødet sluttede med 30 sekunder til hvert parti eller liste, hvor man igen fik lejlighed til at opsummere sine mærkesager, som borgerne efterfølgende også kunne spørge yderligere ind til, på den fortsatte valgcafé.   

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: