Stor interesse for kirkegårdsvandring – FOTOS

FOULUM: I anledning af ”Kulturarvsmåneden” stod Lokalhistorisk forening for Ullits og Foulum i samarbejde med menighedsrådene for Foulum, Ullits og Strandby Sogne, torsdag aften, bag en kirkegårdsvandring på Foulum kirkegård.  

Meget historie at byde på
Ligesom de forrige års vandringer på andre lokaliteter, var interessen stor for at få mere at vide om lokalområdet. Og Foulum kirke har i særdeleshed meget historie at byde på.   

Foulum betyder fuglenes sted, kunne sognepræst Troels Laursen indledningsvis fortælle, efter at formand for Lokalhistorisk Forening i Ullits og Foulum, Søren Byrjalsen havde budt velkommen på de lune og solskinsbeskinnede sommeraften.

Herefter fulgte kirkens historie: Kirken uden tårn – men til gengæld med klokkestabel, er fra 1100-tallet. Indtil 1872 fandtes der en langdysse på kirkegården.

Trods århundrederes reparationer og ombygninger fremstår kirken stadig meget oprindelig. Der er brugt 800 kampesten, spaltet i granitkvadre til kirkens murværk. Kirken anses for at være en af landes ældste stenkirker. Kirkens ydre, navnlig soklen, lader formode, at den er bygget af de samme bygmestre, som har opført Viborg Domkirke, i årene 1165-1170. Den blev opført med to portaler, d.v.s.med henholdsvis en herre og dameindgang til kirken. Ved nordportalen(dameindgangen) blev der i 1879 tilføjet et våbenhus i røde mursten. Sydportalen er tilmuret og udsmykket med et fremspringende dyrerelief og en imponerende skakbrætsten, som er indmuret.

Kirken har været benyttet som gravplads. En række egetræs-kistelåg, hvor udskæringerne, trods sliddet af de mange fødder gennem århundrederne er bevaret. De kan i dag ses i våbenhuset..


Søren Byrjalsen førte an på kirkegården for at fortælle hvem der ligger begravet her. 

Rundvisning på kirkegården
Efter kirkens spændende historie, som her kun er gengivet i et lille uddrag, førte Søren Byrjalsen an på kirkegården for at fortælle om de personer, der ligger begravet. Det viste sig, at mange af deltagerne på kirkegårdsvandringen var i familierelation til de begravede.


Historiker Thorkild Nielsen(I blå jakke) fortalte om modstandsgrupperne i Vesthimmerland, heriblandt om Christian Ulrik Hansen. 

Herefter fulgte en beretning fra historikeren Thorkild Nielsen om modstandsmanden Christian Ulrik Hansen fra Vannerup, der i 1944 stod på kirkediget for at give besked til Farsø og Ranum grupperne.


Her ses ”Englestenen” på Foulum kirkegård udført at nyligt afdøde Thorvald Odgaard.

Byder på meget kunst
Kirkegården byder også på kunst. ”Englestenen” af nyligt afdøde Thorvald Odgaard, blev først købt af Sparekassen Farsø og placeret foran filialen i Ullits. Efter dennes lukning blev den flyttet til skolegården i Ullits. Nu har kunstværket formentlig fundet sin endelige placering med en af Odgaards karakteristiske engle ovenpå. Det seneste kunstværk kirkegården er blevet tilført, er maleriet ”Himmelstigen” i kirkegårdens kapel, udført af Simon Aaen, søn af tidligere Foulumpræst Erik Aaen.           

Den to timer lange – og meget informative, rundvisning sluttede af med våbenhuskaffe.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: