Støtteforening: Der er fortsat ikke styr på henvisningen til Skadeklinikken i Farsø  

FARSØ: Her til aften var der generalforsamling i Støtteforeningen til Vesthimmerlands sygehus i Farsø.

Formand Lars Andresen gennemgik i sin beretning, hvad støtteforeningen har arbejdet med siden sidste generalforsamling.

Sygehuset er for hele Vesthimmerland
Han fremhævede, at støtteforeningen det seneste år har arbejdet meget med synlighed, bl.a. ved at være til stede til Hot Sommer arrangementet i Farsø, hvor man kom i dialog med mange borgere. Det vil vi gøre mere ud af i år – også i andre byer for at vise, at sygehuset ikke kun er for Farsø, men for hele Vesthimmerland.    

Dialog om indsatsområder
Dialog er i det hele taget væsentligt for os. Ud over denne generalforsamling, hvor vi har inviteret formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersen, så havde vi forbindelse med vores Nytårskur i januar, inviteret de lokale regionspolitikere Pia Buus Pinstrup, formand for Det Nære Sundhedsvæsen og Per Bisgaard medlem af Sundhedsudvalget, samt borgmester Per Bach Laursen og Asger Andersen til dialog.

Det er for at holde hinanden orienteret og holde hinanden op på de indsatsområder, der for vores vedkommende, mest vedrører Farsø Sygehus, men også sundhedsområdet i Vesthimmerland som sådant.

Manglende henvisninger
Vi i støtteforeningen er fortsat meget optaget af Skadeklinikken og lægevagtprioriteringen.

I september 2021 fik Skadeklinikken udvidet sin åbningstid til kl. 22 som kompenserende tiltag for nedlæggelsen af lægevagten i Farsø. Skadeklinikken fungerer OK, men der er stadig udfordringer med at skaffe behandlersygeplejersker.

Men det mest tankevækkende er, at der forsat er læger i lægevagten der ikke henviser til Skadeklinikken i Farsø, fordi de ikke mener den eksisterer. Det er meget kritisabelt, og det har Pia Buus lovet at tage fat om. Vi mener i denne digitale verden, hvor lægerne slår alt op online, så må det være det nemmeste i hele verden, at få data tilrettet der viser at skadeklinikken i Farsø eksisterer og er åben.

Det er især frustrerende for borgere med mindre skader, at de bliver henvist til Aalborg eller Hobro, når de ved, at der er en Skadeklinik i Farsø. Det har vi desværre på det seneste fortsat hørt eksempler på. Så problemet er ikke løst !.

Vi mener også i støtteforeningen at en velfungerende Skadeklinik er forudsætningen for en tilbagevenden af lægevagten til Farsø.                

Håber ikke overskredne anlægsudgifter får betydning
Vores opgave i støtteforeningen er fortsat at holde øje, være behjælpelige og råbe op, hvis noget går sygehuset i Farsø imod.

Lige nu kan man godt have en bekymring for, at supersygehusets massive anlægsoverskridelser kan have en afsmittende effekt for sygehuset i Farsø. Jeg håber der ikke!.

Regionrådsformand Mads Duedahl har i radioen udtalt, at man forventer at få overskridelsen godtgjort. Og at man ikke må blande anlægsudgifter og driftsudgifter sammen. Kigger man isoleret på driftsudgifter, (som alt kan påvirke sygehuset i Farsø –red), så oplever man stigende medicinudgifter og udgifter til vikarer.

Der ingen tvivl om, at vi vil holde Mads Duedahl op på sine udtalelser, så det ikke går ud over sygehuset i Farsø, som vi hellere ser styrket og udvidet på en række områder, som før nævnt.

Donationer for 143.000 kr. til sygehuset
Støtteforeningen har det seneste år også givet donationer til sygehuset oftest sammen med andre lokale bidragydere.

Sammen med Sparekassen Danmark Fonden, der faktisk har givet hele beløbet på kr. 64.000 til en nyt løbe/gang bånd i fysioterapien.

Vi har også givet kr. 60.000 til et nyt samtalerum på O4, men det bliver først færdig efter sommerferien. Lions Club Farsø har givet de kr. 25.000 og Støtteforeningen de kr. 35.000.

Sidste år i september gav vi også kr. 15.000 til et trivselsarrangement for personalet, som vi synes er rigtigt godt at støtte. Og endelig har vi også doneret kr. 4.000 til en hvilestol til nattevagten på Palliativ afsnit.

2 færre bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen bød også på en vedtægtsændring om, at ændre antallet bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 9 medlemmer.

For det første er det stor bestyrelse og ligesom andre bestyrelser har vi også svært ved skaffe nye til arbejdet, selvom vi kun mødes få gange om året, lød det fra Lars Andresen.  

Vedtægtsændringen blev vedtaget, og dermed skulle man ikke finde afløsere for de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lillian Frimor og Rete Kyø, der efter rigtig mange år i bestyrelsen ikke ønskede at lade sig genvælge. Som ny 2. suppleant for bestyrelsen blev Trine Ovesen valgt. Kasserer Mette Lapirtis kunne fortælle, at foreningen har en stabil medlemstilslutning på 495 medlemmer. Årets resultat blev på kr. 13.691 og Støtteforeningen har kr. 235.000 på kontoen.                         

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: