Stenaldercentret får bedre velkomstareal

ERTEBØLLE: Efter åbningen af det nyetablerede udendørs oplevelseslandskab ved Stenaldercenteret i Ertebølle i 2019 mangler der fortsat etablering af parkeringsplads og depot fra den oprindelige plan for museets fornyelse.

De frivillige i projektgruppen ”Ertebøllecentrets Ansigt” iværksatte forud for åbningen i 2019 en række arbejder med det formål at gøre velkomstarealet indbydende for de besøgende.

Etablering af parkeringsplads og depotområde kræver brug af entreprenørmaskiner og bistand fra en anlægsgartner samt professionel arbejdskraft. Dette ligger ud over hvad de frivillige, støtteforeningen for stenaldercentret samt centrets medarbejdere kan magte.

Stenaldercentrets Støtteforening, der allerede har bidraget med ca. kr. 50.000 til det hidtidige arbejde, har derfor søgt Vesthimmerlands Kommune om et tilskud på kr. 71.000.

Pengene er bevilliget på kommunens budget 2021, og derfor er Stenaldercentret lige nu ved at detailplanlægge hvad der skal gøres inden der indhentes tilbud.

Plads skal udnyttes bedre
Centerleder Louise Villadsen fortæller at den eksisterende p-plads skal udnyttes bedre, både så der kan holde flere biler, men der skal også etableres belysning på den mørke plads, ligesom et hjørne skal indhegnes og bruges til opbevaring af materialer.

Der er således ikke tale om en anden belægning på p-pladsen, som i dag består af perlegrus, men der skal til gengæld laves en form for p-bås markeringer med pæle eller beplantning.

Så ud over at optimere p-pladsen er der også tale om at forskønne arealet, der omkredser Ertebøllehus.

Åbner allerede til påske
Selvom der stadig er corona-restriktioner at forholde sig til, så vil sæsonen på Stenaldercentret starte tidligere i år, nemlig allerede til påske.

”Ud i historien” på egen hånd
Og faktisk vil Stenaldercentret allerede fra på fredag kunne tilbyde en ny ”Ud i historien” tur hver uge, hvor man bevæger sig ud på egen hånd i Ertebølle og lærer noget mere om historien.

-”Ud i historien” vil også overtage de arrangementer, som man bl.a. kan se annonceret i det nyligt udsendte ”Kultur Thit”. Det sker på den måde, at de om-tilrettelægges og kan opleves på egen hånd, fortæller Louise Villadsen, der tror mange vil tage imod tilbuddet i denne coronatid, hvor nye oplevelser i den fantastiske og historiefyldte vesthimmerlandske natur helt sikkert vil kunne lokke.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: