Sporer ”isenkrammet” i hver enkelt patient

FARSØ: Et kombineret sporings- og lagersystem er netop taget i brug på Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø. Det holder styr på det indopererede ”isenkram” i patienter – søm, skruer metalplader og knogleimplantater – samtidig med, at det automatisk styrer lagerbeholdningen. Det giver større sikkerhed for patienten og sørger samtidig for, at omkostningerne til dyre lagervarer holdes nede.

Dorthe Kvorning (forrest) og Anna Marie Dahm Jørgensen viser hvordan sporings- og lagersystemet bruges i Operationsafsnittet på Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø. De har selv – i samarbejde med IT-afdelingen i Region Nordjylland – udviklet systemet.

Inspireret af tur i Brugsen
IT-systemet er udviklet i et samarbejde mellem sygehusets Ortopædkirurgiske Afdeling i Farsø og Koncert IT, Region Nordjyllands IT-afdeling.

– Jeg kom på ideen i Brugsen, hvor kassemedarbejderne skanner ens varer og prisen automatisk ryger ind i kassen. Sådan et stregkodesystem måtte vi da også kunne bruge her i afdelingen og samtidig spare noget af den tid, der blev brugt på bestillinger og modtagelse af varer, siger afdelingssygeplejerske Anna Marie Dahm Jørgensen, Operationsafsnittet.

Ideen tog form og udviklede sig til en kombination af lagerstyring og patientsikkerhed, hvor man kombinerer patienternes cpr. nr. med nummeret på lige præcis de eller det implantat, som indsættes i den pågældende patient. Hvert enkelt implantat har nemlig sit eget unikke ”lotnummer”.

– Hvis det skulle vise sig, at der er problemer med implantatet, som måske kræver, at det bliver skiftet ud, så vil man, ved at skrive varenummeret på det ind i systemet, automatisk få oplyst cpr. nummer på den patient, som har fået indopereret det pågældende implantat, søm eller skrue eller hvad, det måtte være, siger Dorthe Kvorning. Hun er tilsynsassistent på Operationsafsnittet og har udviklet systemet sammen Anna Marie Dahm Jørgensen og IT- konsulenter fra Region Nordjyllands IT-udviklingsafdeling.

Sikrer at lagerudgifter holdes på et minimum
– Det har været i rigtig spændende projekt set med IT-øjne. Det er en stor udfordring at arbejde med forskellige stregkoder fra så mange leverandører. Systemet er dynamisk og understøtter den kliniske arbejdsgang, samtidig med det sikrer det den elektroniske registrering omkring patienten, siger Dennis M. Jensen, teamleder i IT Anvendelse og Udvikling, Region Nordjylland.

Systemet er webbaseret med integration til Region Nordjylland elektroniske lagerstyringssystem – ILS-online.

– Det helt unikke er, at systemet samtidig sikrer, at vi kan holde vore lagerudgifter nede. Vi kan vælge hvor mange styk af hver enkelt vare, vi ønsker at have på lager. Dette tastes ind i systemet, og når dette minimumstal er overskredet, så bestilles automatisk flere af samme slags, i det antal, vi på forhånd har defineret i systemet. Det er en meget stor fordel for vores økonomi, da mange af de dele, vi bruger til vore hofter, skulder, knæoperationer mv. er ret dyre, siger afdelingssygeplejerske Anna Marie Dahm Jørgensen.

FAKTA:
– Hver enkelt ”reservedel” registreres i en database, hvor man samtidig også registerer hver enkelt patient under vedkommendes cpr. nr.

– Når man går i gang med operationen, er det en af operationssygeplejerskernes job at logge sig på systemet via en pc på operationsstuen. Hertil er forbundet en scanner, og ligesom kassedamen i supermarkedet fører hun derpå scanneren hen over de dele, der skal opereres ind i patienten.

– Når skanneren bipper er varenummer og patientens cpr. nr. sammenkørt/registreret.

– Efterfølgende videresendes det daglige forbrug til bestilling hos indkøbsafdelingen og derefter videresendes det til leverandøren.

– Systemet kan også bruges til statistik og økonomistyring – man kan se, nøjagtig hvor meget, der er brugt, og hvor pengene bruges.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: