Spejdere søger nye indtægtsgivende aktiviteter

FARSØ: Der var pænt fremmøde af såvel ledere som forældre, da de blå spejdere i Farsø, DDS 1. Farsø Flok & Trop, forleden holdt grupperådsmøde i spejderhuset ved søen.

På Kalleby lejren levede man sig ind i forfatteren Ole Lund Kirkegaards skæve univers, hvor det bl.a. er tilladt at kaste med maden – her kastes der til måls med remoulademadder….

I gruppestyrelsens beretning kunne Per Havbro se tilbage på et år med masser af gode aktiviteter for de omkring 50 spejdere i gruppen. Han nævnte bl.a. deltagelsen i divisionens jubilæumslejr på Kølhøjhus, Kallebylejren, som blev en rigtig god og sjov oplevelse for alle. Det samme gjorde gruppens egen tur, som i efteråret gik til Cimbrerborgen i Trend. Blandt årets faste indslag har været mindeparade 4. maj, strandrensning og deltagelse i forbindelse med juletræstændingen i Farsø.

Gruppen har sammen med områdets andre spejdergrupper i mange år haft en fast indtægt ved at omdele telefonbøger for TDC. Denne ordning er blevet opsagt, og dermed går gruppen glip af det årlige tilskud til spejderarbejdet, som den aktivitet kastede af sig.

De enkelte ledere aflagde beretninger fra arbejdet i de forskellige grene, og fra alle blev der fortalt om et godt år med stabilt medlemstal og en god opbakning fra forældrene til spejdernes aktiviteter.

Kasserer Connie Vestergaard fremlagde regnskabet, som udviser indtægter på godt 55.000 kr. og udgifter på små 100.000 kr. Resultatet er et underskud på kr. 42.965, hvilket er utilfredsstillende. Blandt de største udgiftsposter er kontingent til Det Danske Spejderkorps på godt kr. 22.000 kr., forsikringer på godt kr. 12.000 og rengøring, som løber op i kr. 11.220. Underskuddet er også påvirket af, at efterårets kontingent først bliver opkrævet i dette forår, hvilket betyder, at der på indtægtssiden i regnskabet for 2010 mangler omkring 12.000 kr.

Regnskabet gav anledning til debat om, hvordan gruppen kan få regnskabet til at hænge sammen, bl.a. ved at spare på rengøringen og ved at lave aktiviteter, som kan give flere indtægter.

Blandt det igangværende års spejderaktiviteter arbejdes der på at arrangere en familiesommerlejr til en lejrhytte- og plads ved Horsens.

Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen i skikkelse af Anne-Louise Wetche og Bjørn Kristensen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: