Sparekassen vil også i fremtiden være en lokal, selvstændig sparekasse

FARSØ: Knap 900 af sparekassen Farsøs ca. 6.000 garanter var mødt op til det årlige garantmøde, onsdag i sidste uge, i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Her fik de en grundig information om sparekassens nuværende tilstand og de forventninger og planer, sparekassen har for fremtiden.

Bestyrelsesformand Søren Øgaard fortalte: – Siden 2008 har bestyrelsen og sparekassens ledelse arbejdet ansvarligt med at sikre en god, selvstændig, lokal sparekasse, og det er en enig bestyrelse og ledelse, der står bag målsætningen om at Sparekassen Farsø vil være en lokal, selvstændig sparekasse, fordi det er det bedste valg for kunder, garanter, lokalområdet, medarbejderne og sparekassen. Og vi vil tænke forretning og mennesker ud fra et samarbejde til gavn for alle parter.

Betydningen af et lokalt og aktivt pengeinstitut omtales af flere økonomiske eksperter som værende af stor betydning for at skabe initiativ, attraktive tilbud og udvikling i ”udkants Danmark”. Og dét ansvar vil vi også leve op til i fremtiden. Sparekassen vil fortsat være den positive samarbejdspartner for ildsjæle og foreninger, så vi sammen kan sikre nye initiativer og gode muligheder for børn, unge, familier og ældre, fremhævede Søren Øgaard.   

– Vi har en god, troværdig og værdiskabende sparekasse. Og det mener ikke kun sparekassens bestyrelse og ledelsen. Alle danske pengeinstitutter er i løbet af 2009 kigget godt og grundigt over skulderen af de offentlige myndigheder for at sikre, at det enkelte pengeinstitut også har evnen og styrken til at drive en sund virksomhed, der opfører sig ansvarligt og troværdigt.

Sparekassen har fået en meget positiv vurdering af de offentlige myndigheder, når vi skulle godkendes til bankpakker og garantier fra det offentlige. Det betyder, at sparekassen trods underskud i 2009 har en solvens på 15,9% – og det er langt over det krævede, sagde bestyrelsesformand Søren Øgaard og fortsatte: – Vi har også styrket det samlede kapitalgrundlag. Det giver ro og tryghed for kunderne og ikke mindst garanterne. Garanternes opbakning er vigtig for sparekassen. Som garantsparekasse bruger vi vores økonomiske styrke til glæde for kunderne og de mange lokale samarbejdspartnere.

Vi er ikke nervøse for udløbet af Bankpakke I her den 30. september i år, hvor garantien for indlån af frie midler over 750.000 kr. pr. kunde ophører. Kundernes indlån vil være godt dækket ind af de nye regler og sparekassens kapital.

Efter formandens beretning gennemgik direktør Mogens Jensen hovedpunkterne i regnskabet for 2009.

Mogens Jensen forklarede: – Aktiviteter og indtægter fra den daglige drift har været meget tilfredsstillende med en samlet stigning på 19,2 mio. kr. eller 13,7 %.

Der er godt styr på omkostningerne til medarbejdere, administration, markedsføring m.m., der kun er steget 3,5%. Det svarer faktisk til et fald, da det er mindre end løn og prisstigningerne i samme periode. Samtidig har vi også fastholdt bidrag til og deltagelse i lokale projekter og foreninger.

Så konklusionen er, at basisdriften har udviklet sig meget fornuftigt i 2009.  Ser vi over de sidste 5 år har vi da også haft et samlet overskud på 82 mio. kr.

Den negative del af regnskabet er de store tab og nedskrivninger på kunder på hele 89 mio. kr.

Tabene er spredte på virksomheder af forskellig type og enkelte lønmodtagere.

Samtidig er der også en stor udgift til bankpakker, hvor især bankpakke 1 er dyr for sparekassen som alle andre danske pengeinstitutter.

Samlet giver det sparekassen et underskud på 24 mio. kr. efter skat. Direktør Mogens Jensen konstaterede: – Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Forventningerne til 2010 præges også af en fortsat økonomisk krise for vores kunder, der vil medføre tab, men vi forventer ikke, de vil være af samme størrelse som 2009.

Vi tror på, at den basale drift vil udvikle sig positivt, så det samlede resultat forventes at være et lille overskud, der selvfølgelig er følsomt over for udviklingen af den globale økonomiske krise, der jo også vil have afsmittende virkning for både erhvervskunder, boligejere og privatkunder.

Vi har som sagt fået en meget positiv vurdering af de offentlige myndigheder i 2009, og har både fået tilført kapital og garantier, der betyder, at sparekassen har en solvens, et kapitalgrundlag og en likviditet, der aldrig har været bedre.

Det betyder, at vi er opmærksomme på udløbet af Bankpakke 1 den 30. september i år, men er overbeviste om, at vi står godt rustet på alle fronter, sluttede Mogens Jensen.

Efter Søren Øgaards og Mogens Jensens fælles beretning var det tid til spisning og underholdning af Bamses Venner.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: