Sparekassen Farsø – stigning i både basisdrift og tab

FARSØ: De positive og negative elementer ses tydeligt i regnskabet for 2009, som Sparekassen Farsø netop har offentliggjort, men væsentligst af alt har Sparekassen Farsø fortsat en god basal bankdrift.

God basal bankdrift.

Den basale bankdrift med en forsat øget indtjening og en stram styring af omkostningerne, der reelt ikke er steget i 2009, har det rigtig godt, siger direktør Mogens Jensen. Det resulterer i en meget sund basisdrift, der er forbedret med hele 30 % fra 53 mio. kr. i 2008 til 69 mio. kr. i 2009.

 

Tab og nedskrivninger på kunder.

Desværre er der også samtidig en meget negativ udvikling i tab og nedskrivninger på kunder, der er ramt af den økonomiske krise. Tab og nedskrivninger i 2009 var på 77,9 mio.

Vi må erkende, at krisen har ramt sparekassen og kunderne hårdere end forventet. Vi har gennem de sidste 10 år skabt en vækst, der har givet væsentlig større indtjening, men den økonomiske krise har også betydet flere tab end vi kunne forvente. Den negative effekt kan også ses i resultatet fra datterselskaberne. Underskuddet herfra på 8,1 mio. kr. er dog også i 2009 påvirket af færdiggørelsen af byggeriet i Farsø.

Trods de store tab og nedskrivninger på kunder, ville det samlede resultat af det, der helt konkret vedrører sparekassen herefter være et rundt 0.

 

Udgifter til Bankpakke I.

Udgifterne til Bankpakke I omfatter både en provision for den solidariske deltagelse i Bankpakke I på alt 18,4 mio. kr. og desuden sparekassens del af hensættelser på andre pengeinstitutter på 11,9 mio. kr..

De samlede udgifter til Bankpakke I svarer derfor til årets underskud, der efter skat bliver på 24,3 mio. kr.

Så selv om det kan forklares, er resultatet utilfredsstillende, siger direktør Mogens Jensen.

 

Konsolidering og fortsat sund økonomi med god solvens og likviditet.

Sparekassen har fortsat en sund økonomi med en god basisindtjening og en solvens på 15,9 % og en likviditetsoverdækning på 161 %. Begge dele er et godt stykke over lovens krav.

Sparekassen fortsætter den konsolidering, vi har kunnet se i løbet af 2009, hvor udlån falder med 100 mio. og indlån vokser med knap 200 mio. kr. Det giver en bedre balance mellem indlån og udlån.

 

Sparekassen Farsø har fået bevilget og udbetalt Bankpakke II.

I lighed med mange danske pengeinstitutter har sparekassen søgt om Bankpakke II. Ud fra sparekassens størrelse og behov har staten i november måned indskudt 130 mio. kr. som hybrid kernekapital, der styrker sparekassens kapitalgrundlag.

 

Sparekassen er også i fremtiden den attraktive samarbejdspartner.

Den økonomiske krise i samfundet er ikke slut endnu og vil fortsat påvirke kunderne og sparekassens resultat og indsats. Det gør det – om muligt – endnu mere vigtigt, at vi også i fremtiden er parat til at være den positive samarbejdspartner for kunder og lokalområde, slutter Mogens Jensen.

 

Sparekassen Farsøs årsregnskab 2009

De væsentligste punkter

Tal i mio kr.

2009

2008

Ændring i mio kr.

Ændring

i %

Drift

 

 

 

 

Netto rente- og gebyrindtægter

159,2

139,9

 

 

Andre driftsindtægter

0,4

0,2

 

 

Omkostninger

87,7

84,8

 

 

Afskrivninger

3,1

2,4

 

 

Basisindtjening

68,8

52,9

+15.9

+30,1 %

Kursregulering

+16,4

-33,6

 

 

Datterselskaber

-8,1

-14,2

 

 

Tab og hensættelser på kunder

-77,9

-27,3

 

 

Resultat før bankpakker

-0,8

-22,2

+21,4

Provision vedr. statsgaranti i Bankpakke I

-18,4

-5,3

 

 

Hensættelser vedr. Bankpakke I

-11,9

-3,8

 

 

Resultat før skat

-31,1

-31,3

 

 

Skat

+6,8

+4,8

 

 

Årets resultat

-24,3

-26,5

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

Udlån

2.898,2

3.000,0

-101,8

-3,4 %

Indlån

2.753.7

2.561,6

+192,1

+7,5 %

Egenkapital

353,6

357,6

 

 

Balance

4.096,1

4.015,4

 

 

Garantier

1.357,5

1.638,8

 

 

Solvensprocent

15,9 %

11,8 %

 

 

Kernekapitalprocent

11,5 %

8,2 %

 

 

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: