test

Sparekassen Farsø og Den Jyske Sparekasse fusionerer

Repræsentantskabet i Sparekassen Farsø har på et møde mandag d. 27. februar besluttet at anbefale en fusion mellem Sparekassen Farsø og Den Jyske Sparekasse.

Det sker efter, at begge sparekassers bestyrelser et stykke tid har drøftet mulighederne for et samarbejde. Det har nu ført til, at begge parter sigter mod en fusion, hvor Sparekassen Farsø bliver en del af Den Jyske Sparekasse, der har hovedkontor i Grindsted.

Torsdag den 15. marts vil fusionen være på dagordenen på repræsentantskabsmøderne i begge sparekasser, hvor den formelle beslutning bliver taget.

– Vi har i Sparekassen Farsø arbejdet for at sikre et stærkere kapitalgrundlag for en fornuftig fremadrettet drift, og konklusionen er blevet, at det bedste valg er en fusion med Den Jyske Sparekasse. Den Jyske Sparekasse er en stærk sparekasse med et solidt fundament, der muliggør en sammenlægning til fordel for begge sparekasser, siger Mogens Jensen, direktør for Sparekassen Farsø.

Begge sparekasser har en god drift, men med flere administrative og økonomiske krav til pengeinstitutterne i Danmark, er det naturligt at se på mulighederne for at nå en størrelse, hvor balancen mellem administration og de kundevendte aktiviteter bliver bedre.

Også kapitalgrundlaget vil blive styrket ved fusionen. En række investorer og samarbejdspartnere har set positivt på de to sparekassers fusion og styrket det samlede kapitalgrundlag med 350 mio. kr.

Det har været en enig bestyrelse, der har truffet beslutningen om at anbefale en fusion til repræsentantskabet. Begge sparekasser er garantsparekasser, og har det samme værdigrundlag. Samarbejdet med kunderne er baseret på tillid og troværdighed, og engagement og ansvarlighed i forhold til lokalområdet er en naturlig del af begge sparekassers indsats, udtaler formand Søren Øgaard og direktør Mogens Jensen.

Garanterne i Sparekassen Farsø vil i de kommende måneder blive garanter i Den Jyske Sparekasse med uændret garantkapital – altså krone for krone. Den Jyske Sparekasse har som Sparekassen Farsø også gode tilbud til garanterne.

– Kunderne vil fortsat møde de samme kendte ansigter, når de kommer ind i sparekassen” siger Mogens Jensen. ”Fordelen for kunderne fremadrettet er, at en større organisation med flere specialister kan give endnu mere ekspertrådgivning inden for specielle områder.

Sparekassen vil fortsat være aktiv i lokalområdet. Udover de almindelige samarbejds- og sponsoraftaler med foreninger og ildsjæle – som fortsætter uændret – vil der blive oprettet en fond på 25 mio. kr. Fonden vil have en selvstændig lokal bestyrelse, der har som sit primære mål at fastholde og udvikle et attraktivt lokalområde i og omkring Farsø. Fonden vil dermed videreføre sparekassens engagement i lokalområdet.

– Den fremtidige sparekasse vil blive en endnu stærkere sparekasse, der med sin størrelse og sit kapitalgrundlag vil fortsætte en aktiv indsats for kunder og garanter i lokalområderne” udtaler adm. direktør i Den Jyske Sparekasse, Claus E. Petersen. Vi har lært af tidligere fusioner, og oplevet at det kan lykkes på den gode måde, når man tager udgangspunkt i de samme fundamentale værdier. Vi er overbeviste om, at dette også vil være gældende i forhold til fusionen med Sparekassen Farsø.

Sparekassen Farsø bliver et selvstændigt område af Den Jyske Sparekasse med egen områdedirektør, der får ansvaret for den daglige drift og den lokale indsats. I første omgang vil Sparekassen Farsø’s nuværende direktør, Mogens Jensen, påtage sig denne opgave.

Som tidligere udmeldt ønsker Mogens Jensen at gå pension inden for en overskuelig fremtid, hvorfor der skal findes en mere permanent løsning.
– Nu skal vi dog først have fusionen godt overstået, inden jeg lægger mig fast på en endelig dato, udtaler direktør Mogens Jensen.

Det er aftalt, at formanden i Sparekassen Farsø, Søren Øgaard, indtræder i Den Jyske Sparekasses bestyrelse.

Ydermere er det aftalt, at garantkredsen i Farsø vælger 15 medlemmer til Den Jyske Sparekasses repræsentantskab, der herefter vil bestå af 95 medlemmer. Valget af de 15 medlemmer afholdes sammen med afviklingen af garantmøde i Farsø i foråret.

Claus E. Petersen vedbliver med at være adm. direktør for Den Jyske Sparekasse.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: